Select Page
23/02/2020 (niedziela), 16:00, Teatr Powszechny

Jak być mniejszością w Polsce? – debata.

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/1034216543625111/.

„Debata pt.: „Jak być mniejszością w Polsce? Od słów do czynów – od mowy nienawiści do zbrodni z nienawiści”.

Jak jest naprawdę? Polska mowa nienawiści karmi się antysemityzmem – jest on wspólnym językiem dla wszelkich ksenofobów, ale fizycznie zagrożeni są też pozostali – ci o „odmiennym” kolorze skóry, osoby LGBT+, ludzie wyraziście „obcy”. Kulminacją paradoksu było spalenie kukły „Żyda” w antymuzułmańskim proteście we Wrocławiu, czy spoliczkowanie Hiszpanki na warszawskim Nowym Świecie.

➤ uczestnicy spotkania:
– Michael Schudrich – naczelny rabin Polski
– Elżbieta Podleśna – aktywistka społeczna
– Michał Bilewicz – kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW

➤ spotkanie poprowadzą:
– Anna Dodziuk i Sergiusz Kowalski (przedstawiciele żydowskiej loży B’nai B’rith)

➤ termin: 23 lutego (niedziela), godz. 16.00
➤ miejsce: foyer główne Teatru Powszechnego w Warszawie (ul. Zamoyskiego 20)
➤ wstęp – wejściówki on-line: https://www.powszechny.com/rezerwacja/nienumerowane.html?id=2895

Organizatorzy spotkania: Loża B’nai B’rith i Teatr Powszechny w Warszawie.”