Select Page
18/03/2020 (środa), 19:00, Stół Powszechny:

Ludowa Historia Polski: Cięcia. Mówiona historia transformacji.

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/213489873072634/..

„W jaki sposób transformacja zapisała się w biografiach i pamięci pracownic i pracowników przemysłu? Czy język, którym zwykliśmy opowiadać o czasach socjalistycznych i transformacji, pozwala im wyrazić swoje doświadczenie? Co o przemianach i o współczesnej Polsce mówi nam nostalgia za PRL-em? Jak integrowała i dezintegrowała się klasa robotnicza?

Spory o pamięć transformacji zdominowane są wciąż dwoma konkurującymi meta-narracjami. Z jednej strony o wielkim sukcesie i dziejowej konieczności. Z drugiej zaś o straconej szansie na budowę efektywnego, ale i sprawiedliwego ładu ekonomicznego, zepchnięciu na margines całych grup społecznych oraz zdradzie klasy pracującej, która zaprowadziła nas ku wolności.

W tak prowadzonym sporze nie ma miejsca na różnorodność i wieloznaczność doświadczeń i perspektyw kilku milionów pracownic i pracowników przemysłu: robotników, pracowników administracji, kierowników, którzy tworzyli nową klasę pracującą szybko industrializującego się społeczeństwa socjalistycznego, a następnie stali się przedmiotem i narzędziem reorganizacji ładu społeczno-ekonomicznego, wywołanej wchodzeniem w orbitę globalnego kapitalizmu. Ich pamięć nie daje się łatwo wpisać w uprawiane przez polityków, ekonomistów czy politologów praktyki dyskursywne służące przede wszystkim walkom ideologicznym.

Socjolożki Joanna Wawrzyniak i Aleksandra Leyk wraz z zespołem zebrały ponad sto opowieści osób zatrudnionych w wielkich zakładach przemysłowych, które w latach 90. weszły w posiadanie zagranicznych korporacji i przeszły intensywne procesy restrukturyzacji oraz dostosowania do odmiennych kultur korporacyjnych i ideologii pracy.

Spotkanie będzie okazją do świętowania oficjalnej premiery książki „Cięcia. Mówiona historia transformacji” (Krytyka Polityczna 2020), będącej wyborem tych opowieści. Dla uczestników seminarium książka będzie dostępna w cenie promocyjnej.

Wstęp wolny.

Wykład:
Joanna Wawrzyniak – socjolożka i historyczka, założycielka Pracowni Pamięci Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka książek i artykułów o historii społecznej i pamięci zbiorowej polskiego społeczeństwa w perspektywie porównawczej. Pracuje obecnie nad pamięcią o neoliberalnej transformacji po 1989 roku, a także nad przemianami pamięci kulturowej w kontekście europejskim i globalnym. Wydała między innymi książki: Memory and Change in Europe: Eastern Perspectives (z Małgorzatą Pakier; 2016); Buntownicy. Polskie lata 70. i 80. (z Anką Grupińską; 2011); ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej (2009).

Aleksandra Leyk – absolwentka socjologii i afrykanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Badała dyskursywne formy konstruowania obrazu Afryki w kulturze Zachodu i analizowała dyskurs nauk społecznych o polskiej transformacji. Zajmuje się problematyką pracy i przemian późnego kapitalizmu w perspektywie biograficznej.

Prowadzenie:
Przemysław Wielgosz – Le Monde diplomatique – edycja polska

Wsparcie:
Fundacja im. Róży Luksemburg”