Select Page
Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w całym kraju od 6 do 25 czerwca:

 • Możliwość organizowania targów, wystaw, kongresów i konferencji z zachowaniem limitu 1 os na 15 m2.
 • Otwarcie sal zabaw z zachowaniem limitu 1 os na 15 m2.
 • Imprezy i zgromadzenia –  limit  150 osób (do tej pory było 50 osób)
 • Transport zbiorowy – 75% obłożenia danego środka transportu z obowiązkiem zakrywania ust i nosa

Do liczby osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Wciąż należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa:

 • zakrywanie nosa i ust
 • zachowanie dystansu minimum 1,5 m od innych osób
 • mycie lub dezynfekcja rąk
 • wietrzenie pomieszczeń
 • aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe.

Dalsze luzowanie obostrzeń nastąpi od 26 czerwca do 31 sierpnia.

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych, w POMIESZCZENIACH jest nadal obowiązkowe w całym kraju.

Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

 • na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
 • na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),
 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),
 • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.)

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?

W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.

Szczegółowe dane nt. zasłaniania ust i nosa oraz informacje dot. wyjątków od tej zasady znajdują się w rozporządzeniu.

Więcej informacji o aktualnie obowiązujących ograniczeniach znajdziecie na stronach: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zmiany-zasad-bezpieczenstwa-od-6-do-25-czerwca

Nadal obowiązują również wszystkie pozostałe ograniczenia i zasady bezpieczeństwa, których spis znajdziecie tu: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Rozporządzenia rządu RP regulujące powyższe zmiany można znaleźć w Dzienniku Ustaw: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/