Select Page

WYNIKI WYBORÓW dla Saskiej Kępy i Pragi-Południe (cząstkowe) dostępne są na stronach PKW:

SENAT: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/senat/wynik/gm/146507

SEJM: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/wynik/gm/146507

KOŃCOWE WYNIKI WYBORÓW będą dostępne na stronie: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/

Do zamknięcia komisji wyborczych (zakończenia głosowania) pozostało:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Gdzie głosować (adresy komisji wyborczych na Saskiej Kępie, pobrane z wyszukiwarki PKW w dniu 07.10.2023):

Okręg wyborczy do Sejmu nr 19 & Okręg wyborczy numer 42 w wyborach do Senatu – Warszawa:

Siedziba Obsługa
niepełnosprawnych
Granice Numer komisji
XXXV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa, ul. Zwycięzców 7/9, 03-936 Warszawa nie ul. Berezyńska: parzyste od 2 do 24, nieparzyste od 3 do 19, ul. Czeska: cała, ul. Estońska: cała, ul. Finlandzka: cała, ul. Francuska: nieparzyste od 31 do 49, ul. Gruzińska: cała, ul. Jakubowska: cała, ul. Lipska: parzyste od 4 do 20, nieparzyste od 3 do 15A, ul. Łotewska: cała, ul. Walecznych: nieparzyste od 3 do 29, ul. Wał Miedzeszyński: 870, 872 447
Szkoła Podstawowa 373, ul. Angorska 2, 04-010 Warszawa nie Aleja Jerzego Waszyngtona: 3, parzyste od 30/36 do 46, ul. Angorska: parzyste od 6 do 14, nieparzyste od 13 do 27, ul. Londyńska: nieparzyste od 9 do 27, parzyste od 22 do 34, ul. Międzynarodowa: nieparzyste od 51 do 65 ul. Niekłańska: parzyste od 38 do 48, ul. Peszteńska: 5, parzyste od 8 do 12, ul. Walecznych: 57 448
Zespół Szkół nr 21, ul. Saska 78, 04-044 Warszawa nie ul. Międzynarodowa: parzyste od 52 do 68B 449
Zespół Szkół nr 21, ul. Saska 78, 04-044 Warszawa nie Aleja Jerzego Waszyngtona: parzyste od 2A do 26, ul. Adampolska: cała, ul. Angorska: 2, 3, 4, 5/9, ul. Berezyńska: nieparzyste od 23 do 37, parzyste od 26 do 46 ul. Dąbrówki: cała, ul. Elsterska: cała, ul. Francuska: parzyste od 30 do 52, ul. Irlandzka: cała, ul. Lipska: nieparzyste od 21 do 27, parzyste od 26 do 42, ul. Niekłańska: 37A, 39, 39A, ul. Alfreda Nobla: od 32 do 49, ul. Saska: parzyste od 78 do 102/104, nieparzyste od 91 do 113, ul. Walecznych: nieparzyste od 33 do 51 450
XXXV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa, ul. Zwycięzców 7/9, 04-044 Warszawa nie ul. Dąbrowiecka: cała, ul. Francuska: nieparzyste od 1 do 27, ul. Genewska: nieparzyste od 21 do 39, parzyste od 22 do 40A, ul. Katowicka: cała, ul. Kryniczna: cała, ul. Luksemburska: 1, ul. Nurska: cała, ul. Obrońców: parzyste od 2 do 20, nieparzyste od 1 do 33, ul. Paryska: nieparzyste od 17 do 39, ul. Poselska: cała, pl. Przymierza: od 1 do 5, ul. Radziłowska: cała, ul. Szczuczyńska: cała, ul. Walecznych: parzyste od 4/6 do 32, ul. Wał Miedzeszyński: 820, 822, 844, 868, ul. Wąchocka: cała, ul. Zakopiańska: cała, ul. Zwycięzców: nieparzyste od 3/5 do 25, parzyste od 2 do 24 451
Szkoła Podstawowa nr 168, ul. Zwycięzców 44, 03-902 Warszawa nie ul. Holenderska: cała, ul. Londyńska: 1A, 5, , parzyste od 2 do 16, ul. Międzynarodowa: nieparzyste od 41 do 49, ul. Niekłańska: parzyste od 26 do 34, ul. Peszteńska: 2, 3, ul. Walecznych: parzyste od 64 do 70, ul. Zwycięzców 40, 42, 44, 47, 51, 53, 59 452
Szkoła Podstawowa nr 168, ul. Zwycięzców 44, 03-913 Warszawa nie ul. Międzynarodowa: parzyste od 32 do 50A, ul. Zwycięzców 63 453
Przedszkole nr 162 (wejście od ul. Francuskiej 34), ul. Dąbrówki 3, 03-914 Warszawa nie ul. Królowej Aldony: cała, ul. Francuska: parzyste od 2 do 28, ul. Niekłańska: nieparzyste od 9/11 do 29, ul. Alfreda Nobla: nieparzyste od 3 do 29C, parzyste 14, 16, ul. Obrońców: parzyste od 24 do 52, nieparzyste od 39 do 47A, ul. Saska: parzyste od 50 do 76, nieparzyste od 63/75 do 89, ul. Jana Styki: cała, ul. Walecznych: parzyste od 34 do 62, ul. Zwycięzców: nieparzyste od 31 do 45 454
IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Saska 59, 03-914 Warszawa tak ul. Meksykańska: cała, ul. Paryska: parzyste od 16 do 30, pl. Przymierza: 6, 8, ul. Saska: 59, ul. Wandy: nieparzyste od 3/7 do 15, parzyste od 6 do 16, ul. Zwycięzców: 28, 30, 32, 34 455
IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Saska 59, 03-936 Warszawa tak Aleja Stanów Zjednoczonych: nieparzyste od 21 do 35, ul. Brazylijska: parzyste od 4 do 26, ul. Kubańska: 4, 8, ul. Międzynarodowa: nieparzyste od 31A do 33, ul. Saska: 42, 44, 57, 57A, ul. Wandy: 2, 4, 4A 456
Szkoła Podstawowa nr 143, al. Aleja Stanów Zjednoczonych 27, 03-936 Warszawa nie ul. Brazylijska: nieparzyste od 3 do 15, ul. Międzynarodowa: 37, 37A, ul. Saska: 48, 48A 457
Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23, 03-938 Warszawa tak Aleja Stanów Zjednoczonych: 16, 18, 20, 20B, ul. Alzacka: cała, ul. Argentyńska: cała, ul. Ateńska: nieparzyste od 3 do 67, ul. Bajońska: cała, ul. Berneńska: cała, ul. Brukselska: nieparzyste od 1 do 21, parzyste od 4 do 26, 44, 44A, 46, 46A, ul. Bułgarska: cała, ul. Drezdeńska: 3, ul. Genewska: od 1 do 19A, ul. Grecka: cała, ul. Indyjska: cała, ul. Kanadyjska: cała, ul. Koreańska: cała, ul. Lotaryńska: cała, ul. Paryska: nieparzyste od 3 do 11/15, parzyste od 2 do 14, ul. Rapperswilska: cała, ul. Rumuńska: cała, ul. Rzymska: cała, ul. Saska: nieparzyste od 3 do 9L, ul. Wał Miedzeszyński: 389A, ul. Wersalska: cała, ul. Złoczowska: cała 458
Szkoła Podstawowa nr 397, ul. Afrykańska 11, 03-938 Warszawa nie ul. Afrykańska: 7, 11, Aleja Stanów Zjednoczonych: 24, ul. Drezdeńska: 5, ul. Egipska: 6, ul. Lizbońska: cała, ul. Saska: parzyste od 2 do 16 459
Zespół Szkół nr 37, al. Aleja Stanów Zjednoczonych 24, 03-909 Warszawa tak ul. Afrykańska: parzyste od 12 do 16E, Aleja Stanów Zjednoczonych: 26, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego: od 53 do 53G 460
Szkoła Podstawowa nr 397, ul. Afrykańska 11, 03-914 Warszawa nie ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego: 56, 56A, 56B, 56C, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego: od 44 do 52, ul. gen. Stanisława Skalskiego: 1, 3, 5 461
Przedszkole nr 295, ul. Afrykańska 9, 03-914 Warszawa tak ul. Afrykańska: 3, 5, 5A, ul. Arabska: parzyste od 2 do 10, ul. Ateńska: parzyste od 6 do 12, ul. Egipska: 3, 5, ul. Nubijska: cała 462
Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23, 03-938 Warszawa tak ul. Afrykańska: parzyste od 2 do 10, ul. Algierska: cała, ul. Arabska: nieparzyste, ul. Ateńska: 2, ul. Libijska: cała, ul. Marokańska: cała, ul. Wał Miedzeszyński: 345 463
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków, ul. Arabska 3, 03-977 Warszawa nie Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków 1133

​JAK ODDAĆ WAŻNY GŁOS W WYBORACH PARLAMENTARNYCH:

W wyborach do Sejmu RP dostaniesz tylko jedną kartę do głosowania. Znak „X” można postawić w kratce przy nazwisku kandydata tylko z jednej listy znajdującej się na karcie do głosowania.

W wyborach do Senatu RP również dostaniesz tylko jedną kartę do głosowania. Znak “X” możesz postawić przy nazwisku tylko jednego kandydata na senatora.

Wszelkie dopiski na karcie do głosowania, rysunki czy dopisanie nazwisk nie wpływają na ważność karty i ważność głosu o ile nie znajdą się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

Postawienie znaku „x” w więcej niż jednej kratce (na jednej lub na kliku listach), jak również niepostawienie znaku „x” w kratce przy żadnej liście i żadnym kandydacie spowoduje, że Twój głos będzie nieważny.

 

​JAK GŁOSOWAĆ lub NIE GŁOSOWAĆ w REFERENDUM:

 

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ W REFERENDUM

Zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym w przypadku przeprowadzenia referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej głosowanie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie spisów wyborców sporządzonych dla tych wyborów.

W związku z wskazanym przepisem, osoby ujęte w spisie wyborców sporządzanym przez urzędy gmin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. będą miały prawo udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r. w obwodach głosowania utworzonych w kraju.

PYTANIA REFERENDALNE

Pytanie 1: Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Pytanie 2: Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Pytanie 3: Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Pytanie 4: Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

JAK ODDAĆ WAŻNY GŁOS

Sposób głosowania, przesłanki nieważności głosu

 1. Głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie, stawiając znak „x” odpowiednio w kratce obok odpowiedzi pozytywnej „Tak” albo odpowiedzi negatywnej „Nie”, lub dokonuje wyboru pomiędzy zaproponowanymi wariantami rozwiązania, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce obok numeru wariantu, za którym się opowiada.
 2. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w obu kratkach obok odpowiedzi na postawione pytanie lub nie postawiono znaku „x” w żadnej z kratek obok odpowiedzi na pytanie, głos uważa się za nieważny.
 3. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratkach odpowiadającym dwóm lub więcej numerom wariantów rozwiązania albo nie postawiono znaku „x” w żadnej z kratek odpowiadających numerowi wariantu, głos uważa się za nieważny.
 4. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych pytań lub wariantów rozwiązania albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.

CZY MOŻNA NIE GŁOSOWAĆ W REFERENDUM

Decyzja o udziale w wyborach LUB w referendum jest zatem wyłączną decyzją wyborcy (osoby uprawnionej do udziału w referendum).

Jeżeli ktoś nie chce brać udziału w referendum ma do tego prawo, może odmówić odebrania karty referendalnej. Ale – uwaga – w takim przypadku należy koniecznie zgłosić odmowę PRZED wzięciem kart do ręki i dopilnować, aby na liście, gdzie się kwituje spis wyborców DOPISANO: „odmówił” czy „nie wziął” karty referendalnej. Tylko w ten sposób można oznaczyć brak udziału w referendum,a  tym samym niższą frekwencję.

Więcej informacji na temat odmowy odebrania karty referendalnej (lub wyborczej): https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/6299177,referendum-2023-skutki-niewziecia-karty-do-glosowania.html
https://wyborcza.pl/7,75398,30035479,co-zrobic-jesli-nie-chcesz-brac-udzialu-w-antyuchodzczym-referendum.html

KIEDY REFERENDUM JEST WAŻNE A JEGO WYNIK WIĄŻĄCY

Referendum jest WIĄŻĄCE, jeżeli weźmie w nim udział ponad połowa uprawnionych do głosowania. W przeciwnym razie ma jedynie charakter opiniodawczy. Na dzień 30 czerwca 2023 liczba uprawnionych do głosowania wynosiła: 29 097 503 osoby.

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym wynik referendum jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

Wymóg frekwencji dotyczy referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa oraz w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej. W tę liczbę wlicza się osoby, które pobrały karty do głosowania i oddały ważne głosy. Wiążący wynik oznacza, że referendum staje się podstawą wydania odpowiednich regulacji prawnych i nakłada na organy państwa obowiązek ich wydania (jeżeli suweren opowiedział się za zmianami) bądź nakazuje tym organom powstrzymanie się od ingerencji w sferę, co do której suweren opowiedział się za pozostawieniem jej bez zmian. W drugim przypadku próba regulacji tej materii wbrew głosującym będzie naruszeniem Konstytucji.

Jeżeli w głosowaniu weźmie udział mniej niż połowa uprawnionych, wówczas jest ono ważne, jednak traktuje się je jedynie jako referendum opiniodawcze. Oznacza to, że organy państwowe mogą wziąć jego wynik pod uwagę, jednak nie muszą

To czy referendum jest WAŻNE (referendum zostało przeprowadzone zgodnie z prawem), każdorazowo stwierdza Sąd Najwyższy. Ważność nie zależy wobec tego od liczby głosujących oraz od tego, czy oddali swoje głosy poprawnie (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na kartach do głosowania).

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,143907,30256115,jak-nie-wziac-udzialu-w-referendum-czy-glosowanie-jest-obowiazkowe.html

Informacje o tym jak głosować (korespondencyjnie, zamiejscowo, przez pełnomocnika, w sposób przewidziany dla niepełnosprawnych):

GŁOSOWANIE W POLSCE:

Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce:

W spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania zostanie ujęty wyborca:
− zameldowany na pobyt stały na obszarze danej gminy,
− ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania,
− nigdzie niezamieszkały stale przebywający na obszarze gminy ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze tej gminy.

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania w Polsce:

Jeśli chcesz głosować poza miejscem zamieszkania (w Polsce) warto zajrzeć do serwisu: https://glosujtam.pl/ aby dowiedzieć się, gdzie Twój głos będzie miał największą wagę!

Głosowanie na wniosek o zmianę miejsca głosowania

• Wyborca:
− czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
− czasowo przebywający poza miejscem zamieszkania (tj. ujęcia na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania),
− nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców
może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r. złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania.

We wniosku podaje się:
− nazwisko i imię (imiona),
− obywatelstwo,
− numer PESEL wnioskodawcy,
− adres przebywania w dniu wyborów.

Wniosek może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów lub w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.
Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.

• Żołnierze pełniący zasadniczą służbę wojskową albo odbywający ćwiczenia wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.
Wniosek składa się w urzędzie gminy w terminie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r.

Wyborca, który złożył wniosek o zmianę miejsca głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy w terminie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r. Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, w urzędzie gminy, w którym złożono wniosek.
W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, informację, w jakich wyborach wyborca jest uprawiony do głosowania, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Głosowanie w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, a także w domach studenckich

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, zostaną ujęci w spisach wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach.
Wyborcy ujęci w spisie wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.
Wyborcy, którzy przybędą do wyżej wymienionych jednostek przed dniem wyborów, a nie będzie ich w spisie wyborców, zostaną dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w dniu głosowania.
Wyborcy, którzy przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu głosowania, będą mogli głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

Głosowanie w Polsce dla wyborców stale zamieszkałych za granicą:

• Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć w terminie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r. wniosek o zmianę miejsca głosowania.
We wniosku podaje się:
– nazwisko i imiona,
– obywatelstwo,
-numer PESEL wnioskodawcy,
-adres przebywania w dniu wyborów.

Wniosek może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów lub w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.

• Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.

GŁOSOWANIE W ZA GRANICĄ:

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Jak zagłosować za granicą, jeśli normalnie głosujesz w Polsce: https://ewybory.msz.gov.pl/

Głosowanie w obwodzie głosowania na podstawie wniosku o ujęcie w spisie wyborców
Wyborca:
– stale zamieszkały za granicą,
– wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć właściwemu konsulowi wniosek o ujęcie w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.
Wniosek należy złożyć najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 października 2023 r. w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem lub przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw zagranicznych (e-wybory) albo na adres poczty elektronicznej konsula jako odwzorowanie cyfrowe wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem (skan).

W zgłoszeniu podaje się:
− nazwisko i imię (imiona),
− numer PESEL,
− numer ważnego polskiego paszportu (na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego, w miejsce numeru paszportu można podać numer
ważnego polskiego dowodu osobistego),
− adres pobytu wyborcy za granicą,
− dane kontaktowe w zakresie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego.

Obwody głosowania za granicą tworzy Minister Spraw Zagranicznych w drodze rozporządzenia. Wykaz tych obwodów: https://i.gremicdn.pl/file/4dd1f12ce4d08417e4830dfce1150121/wykaz-obwodow-glosowania-w-wyborach-do-sejmu-i-do-senatu-w-2023-roku-dla-obywateli-polskich-przebywajacych-za-granica.pdf

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy w terminie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r. Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.
W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, informację, w jakich wyborach wyborca jest uprawiony do głosowania, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

Wyborca przebywający w dniu wyborów na polskim statku morskim, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć do kapitana statku, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 października 2023 r., wniosek
o ujęcie w spisie wyborców w obwodzie utworzonym na statku, chyba, że posiada zaświadczenie o prawie do głosowania.
We wniosku podaje się:
• nazwisko i imię (imiona),
• numer PESEL,
• adres zamieszkania.
Obwody głosowania na polskich statkach morskich tworzy minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w drodze rozporządzenia. Wykaz tych obwodów: https://i.gremicdn.pl/file/4dd1f12ce4d08417e4830dfce1150121/wykaz-obwodow-glosowania-w-wyborach-do-sejmu-i-do-senatu-w-2023-roku-dla-obywateli-polskich-przebywajacych-za-granica.pdf

Kalendarium wyborcze

 • składanie przez wyborców wniosków o:
  • wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,
  • zmianę miejsca głosowania,
 • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania
 • zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
 • zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski
 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
od dnia 14 października 2023 r. od godz. 00:00 do dnia 15 października 2023 r. do godz. 21:00
 • CISZA WYBORCZA
 • głosowanie