Select Page

07.04.2024 WYBORY SAMORZĄDOWE

głosowanie w godzinach 07.00 do godz. 21.00.

Wyjątek stanowi głosowanie w obwodach odrębnych – utworzonych w domach pomocy społecznej, szpitalach, zakładach karnych i aresztach śledczych, gdzie może się ono zakończyć najwcześniej o godzinie 18.00, jeśli wszyscy wyborcy ujęci w spisie wyborców, w danym obwodzie oddadzą swój głos.

KALENDARIUM PRZEDWYBORCZE:

 

 • od 8 marca 2024 sprawdzicie w Biuletynie Informacji Publicznej, gdzie jest Wasz lokal do głosowania i czy będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością (my postaramy się umieścić aktualny spis lokali i okręgów, we wpisie, poniżej)
 • do 8 marca 2024 możecie zgłosić się do pracy w obwodowej komisji – skontaktujcie się z komitetem wyborczym. Możecie też zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu.
 • od 14 marca 2024 sprawdzicie na stronie PKW, kto kandyduje na wójta, burmistrza, prezydenta miasta (linki poniżej).
 • do 25 marca 2024 możecie:
  • zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, jeśli jesteście osobami z niepełnosprawnością lub najpóźniej w dniu głosowania kończycie 60 lat;
  • zamiar skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub/i powrotnego, jeśli jesteście osobami z niepełnosprawnością lub najpóźniej w dniu głosowania kończycie 60 lat;
 • od 28 marca 2024 sprawdzicie w BIP, jak zorganizowany jest bezpłatny przewóz pasażerski w dniu wyborów (dotyczy to gmin wiejskich i miejsko-wiejskich);
 • do 29 marca 2024 możecie złożyć w urzędzie gminy wniosek o głosowanie przez pełnomocnika. Prawo przysługuje wyborcom z niepełnosprawnością i osobom, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;
 • od 5 kwietnia 2024 – cisza wyborcza;
 • 07 kwietnia 2024 – 07:00-21:00 głosowanie.

WAŻNE INFORMACJE PRZEDYWBORCZE:

W odróżnieniu od wyborów parlamentarnych głosowanie odbędzie się tylko w miejscu stałego zameldowania.

Nie będzie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania oraz złożyć wniosku o zmianę miejsca głosowania.

Wszyscy, którzy w poprzednich wyborach (do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej) złożyli wniosek o zmianę miejsca głosowania (jednorazowe dopisanie do spisu wyborców), a nie są zameldowani na pobyt stały w Warszawie – aby móc tu głosować muszą złożyć wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.
Od 23 lutego do 2 kwietnia 2024 można sprawdzić czy jest się ujętym we właściwym stałym obwodzie głosowania – sprawdzić można listownie, mailem do właściwego urzędu gminy, albo organu, który sporządził spis wyborców. Można też sprawdzić online, za pomocą e-usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji lub aplikacji mobilnej mObywatel.

W związku z dużą liczbą składanych wniosków o ujęcie w stałym obwodzie głosowania tuż przed samymi wyborami, prosimy nie zwlekać z tymi czynnościami do ostatniej chwili! Na wydanie decyzji urząd ma 5 dni.

GŁOSOWANIE CUDZOZIEMCÓW:

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mogą głosować i kandydować w wyborach do rad gmin oraz głosować w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., pod warunkiem, że są ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

KOGO WYBIERAMY:

W wyborach samorządowych mieszkańcy Warszawy (* w tym przypadku mieszkańcy Saskiej Kępy/Pragi-Południe) wybierają:

Wszyscy wybierani są na okres 5 lat.

👆 Nie później niż 14 lutego 2024, na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, będziecie mogli sprawdzić na jakie okręgi wyborcze jest podzielona Wasza okolica, ilu radnych do rady gminy/powiatu/sejmiku województwa wybierzecie i kto kandyduje do poszczególnych urzędów.

JAK ODDAĆ WAŻNY GŁOS

Na terenie Warszawy wyborcy otrzymają po 4 karty do głosowania:

 • 📄 do Rady Dzielnicy
 • 📄 do rady m.St. Warszawy
 • 📄 do sejmiku wojewódzkiego
 • 📄 na Prezydenta m.st. Warszawy

W wyborach do Rady m.st. Warszawy, rady dzielnicy oraz do sejmiku województwa mazowieckiego znak „” można postawić w kratce przy nazwisku kandydata tylko z jednej 1️⃣ listy znajdującej się na karcie do głosowania.

W wyborach Prezydenta m.st. Warszawy znak” możesz postawić przy nazwisku tylko jednego 1️⃣ kandydata na Prezydenta.

KIEDY GŁOS JEST NIEWAŻNY:

Głos uznaje się za nieważny, kiedy w żadnej kratce znajdującej się przy nazwisku kandydata nie zostanie postawiony 0️⃣ znak „”, lub gdy znak „” postawiono przy więcej niż 1 🔢 kandydacie (więcej niż 1 liście w przypadku Rady m.st. Warszawy, rady dzielnicy oraz do sejmiku województwa).
Z przepisów Kodeksu wyborczego wynika, że co najmniej dwie linie muszą się przeciąć w obrębie kratki.

Wszelkie dopiski na karcie do głosowania, rysunki czy dopisanie nazwisk nie wpływają na ważność karty i ważność głosu, o ile nie znajdą się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

GDZIE GŁOSUJEMY

Adresy komisji wyborczych na Saskiej Kępie, zaktualizowane po 08 marca 2024 – link do wyszukiwarki PKW!

Siedziba 👨‍🦽 Granice Numer komisji
XXXV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa, ul. Zwycięzców 7/9, 03-936 Warszawa nie ul. Berezyńska: parzyste od 2 do 24, nieparzyste od 3 do 19, ul. Czeska: cała, ul. Estońska: cała, ul. Finlandzka: cała, ul. Francuska: nieparzyste od 31 do 49, ul. Gruzińska: cała, ul. Jakubowska: cała, ul. Lipska: parzyste od 4 do 20, nieparzyste od 3 do 15A, ul. Łotewska: cała, ul. Walecznych: nieparzyste od 3 do 29, ul. Wał Miedzeszyński: 870, 872 447
Szkoła Podstawowa nr 373, ul. Angorska 2, 04-010 Warszawa nie Aleja Jerzego Waszyngtona: 3, parzyste od 30/36 do 46, ul. Angorska: parzyste od 6 do 14, nieparzyste od 13 do 27, ul. Londyńska: nieparzyste od 9 do 27, parzyste od 22 do 34, ul. Międzynarodowa: nieparzyste od 51 do 65 ul. Niekłańska: parzyste od 38 do 48, ul. Peszteńska: 5, parzyste od 8 do 12, ul. Walecznych: 57 448
Zespół Szkół nr 21, ul. Saska 78, 04-044 Warszawa nie ul. Międzynarodowa: parzyste od 52 do 68B 449
Zespół Szkół nr 21, ul. Saska 78, 04-044 Warszawa nie Aleja Jerzego Waszyngtona: parzyste od 2A do 26, ul. Adampolska: cała, ul. Angorska: 2, 3, 4, 5/9, ul. Berezyńska: nieparzyste od 23 do 37, parzyste od 26 do 46 ul. Dąbrówki: cała, ul. Elsterska: cała, ul. Francuska: parzyste od 30 do 52, ul. Irlandzka: cała, ul. Lipska: nieparzyste od 21 do 27, parzyste od 26 do 42, ul. Niekłańska: 37A, 39, 39A, ul. Alfreda Nobla: od 32 do 49, ul. Saska: parzyste od 78 do 102/104, nieparzyste od 91 do 113, ul. Walecznych: nieparzyste od 33 do 51 450
XXXV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa, ul. Zwycięzców 7/9, 04-044 Warszawa nie ul. Dąbrowiecka: cała, ul. Francuska: nieparzyste od 1 do 27, ul. Genewska: nieparzyste od 21 do 39, parzyste od 22 do 40A, ul. Katowicka: cała, ul. Kryniczna: cała, ul. Luksemburska: 1, ul. Nurska: cała, ul. Obrońców: parzyste od 2 do 20, nieparzyste od 1 do 33, ul. Paryska: nieparzyste od 17 do 39, ul. Poselska: cała, pl. Przymierza: od 1 do 5, ul. Radziłowska: cała, ul. Szczuczyńska: cała, ul. Walecznych: parzyste od 4/6 do 32, ul. Wał Miedzeszyński: 820, 822, 844, 868, ul. Wąchocka: cała, ul. Zakopiańska: cała, ul. Zwycięzców: nieparzyste od 3/5 do 25, parzyste od 2 do 24 451
Szkoła Podstawowa nr 168, ul. Zwycięzców 44, 03-902 Warszawa nie ul. Holenderska: cała, ul. Londyńska: 1A, 5, parzyste od 2 do 16, ul. Międzynarodowa: nieparzyste od 41 do 49, ul. Niekłańska: parzyste od 26 do 34, ul. Peszteńska: 2, 3, ul. Walecznych: parzyste od 64 do 70, ul. Zwycięzców 40, 42, 44, 47, 51, 53, 59 452
Szkoła Podstawowa nr 168, ul. Zwycięzców 44, 03-913 Warszawa nie ul. Międzynarodowa: parzyste od 32 do 50A, ul. Zwycięzców 63 453

Szkoła Podstawowa nr 373, ul. Angorska 2, 03-913 Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 373, ul. Angorska 2

nie ul. Królowej Aldony: cała, ul. Francuska: parzyste od 2 do 28, ul. Niekłańska: nieparzyste od 9/11 do 29, ul. Alfreda Nobla: nieparzyste od 3 do 29C, parzyste 14, 16, ul. Obrońców: parzyste od 24 do 52, nieparzyste od 39 do 47A, ul. Saska: parzyste od 50 do 76, nieparzyste od 63/75 do 89, ul. Jana Styki: cała, ul. Walecznych: parzyste od 34 do 62, ul. Zwycięzców: nieparzyste od 31 do 45 454
IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Saska 59, 03-914 Warszawa tak ul. Meksykańska: cała, ul. Paryska: parzyste od 16 do 30, pl. Przymierza: 6, 8, ul. Saska: 59, ul. Wandy: nieparzyste od 3/7 do 15, parzyste od 6 do 16, ul. Zwycięzców: 28, 30, 32, 34 455
IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Saska 59, 03-936 Warszawa tak Aleja Stanów Zjednoczonych: nieparzyste od 21 do 35, ul. Brazylijska: parzyste od 4 do 26, ul. Kubańska: 4, 8, ul. Międzynarodowa: nieparzyste od 31A do 33, ul. Saska: 42, 44, 57, 57A, ul. Wandy: 2, 4, 4A 456
Szkoła Podstawowa nr 143, al. Aleja Stanów Zjednoczonych 27, 03-936 Warszawa nie ul. Brazylijska: nieparzyste od 3 do 15, ul. Międzynarodowa: 37, 37A, ul. Saska: 48, 48A 457
Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23, 03-938 Warszawa tak Aleja Stanów Zjednoczonych: 16, 18, 20, 20B, ul. Alzacka: cała, ul. Argentyńska: cała, ul. Ateńska: nieparzyste od 3 do 67, ul. Bajońska: cała, ul. Berneńska: cała, ul. Brukselska: nieparzyste od 1 do 21, parzyste od 4 do 26, 44, 44A, 46, 46A, ul. Bułgarska: cała, ul. Drezdeńska: 3, ul. Genewska: od 1 do 19A, ul. Grecka: cała, ul. Indyjska: cała, ul. Kanadyjska: cała, ul. Koreańska: cała, ul. Lotaryńska: cała, ul. Paryska: nieparzyste od 3 do 11/15, parzyste od 2 do 14, ul. Rapperswilska: cała, ul. Rumuńska: cała, ul. Rzymska: cała, ul. Saska: nieparzyste od 3 do 9L, ul. Wał Miedzeszyński: 389A, ul. Wersalska: cała, ul. Złoczowska: cała 458
Szkoła Podstawowa nr 397, ul. Afrykańska 11, 03-938 Warszawa nie ul. Afrykańska: 7, 11, Aleja Stanów Zjednoczonych: 24, ul. Drezdeńska: 5, ul. Egipska: 6, ul. Lizbońska: cała, ul. Saska: parzyste od 2 do 16, ul. gen. Stanisława Skalskiego 1, 3, 5 459
Zespół Szkół nr 37, al. Aleja Stanów Zjednoczonych 24, 03-909 Warszawa tak ul. Afrykańska: parzyste od 12 do 16E, Aleja Stanów Zjednoczonych: 26, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego: od 53 do 53G 460
Szkoła Podstawowa nr 397, ul. Afrykańska 11, 03-914 Warszawa nie ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego: 56, 56A, 56B, 56C, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego: od 44 do 52 461
Przedszkole nr 295, ul. Afrykańska 9, 03-914 Warszawa tak ul. Afrykańska: 3, 5, 5A, ul. Arabska: parzyste od 2 do 10, ul. Ateńska: parzyste od 6 do 12, ul. Egipska: 3, 5, ul. Nubijska: cała 462
Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23, 03-938 Warszawa tak ul. Afrykańska: parzyste od 2 do 10, ul. Algierska: cała, ul. Arabska: nieparzyste, ul. Ateńska: 2, ul. Libijska: cała, ul. Marokańska: cała, ul. Wał Miedzeszyński: 345 463
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków, ul. Arabska 3, 03-977 Warszawa nie Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków 1133