Select Page

Szkoła Podstawowa nr 143

Facebook: https://www.facebook.com/SP.143.Starzynski/

Ul. St. Zjednoczonych 27

Szkoła będzie przekształcana w ośmioletnią podstawówkę: http://saskakepa.info/informacja-dzielnicy-praga-poludnie-dotyczaca-planowanych-zmian-w-sieci-szkol-podstawowych/