Select Page
Aktualizacja 06/10/2019:

Od nowego roku stopniowo będą wprowadzane nowe, bardziej wymagające zasady segregacji odpadów (informacja z Urzędu miasta Stołecznego Warszawy).

Od 1 stycznia wchodzi w życie system pięciofrakcyjny. Nowe zasady segregacji odpadów w Warszawie będą wdrażane stopniowo, a pojemniki w altankach będą pojawiać się sukcesywnie. Pierwsze pojawią się w grudniu. Dopóki w altanach będą trzy pojemniki, dopóty mieszkańcy będą segregować według starego systemu. Przejście na nowy system może potrwać parę tygodni, jego wprowadzenie będzie monitorowane. 
Od 1 stycznia 2019 r. będziemy więc segregować odpady do pięciu pojemników – jeżeli w altanie stoi 5 pojemników, jeśli 3 – segregujemy według dotychczasowego systemu: 

 1. papier,
 2. szkło,
 3. metale i tworzywa sztuczne,
 4. bio (rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy),
 5. odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji),
 6. dodatkowo – odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe.


Rozporządzenie Ministra Środowiska wprowadza kolorystyki pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. 


Zgodnie z uchwalonym regulaminem od 1 stycznia 2019 r. śmieci będą odbierane od mieszkańców tych dzielnic według następujących zasad (minimalna częstotliwość odbioru):
zabudowa jednorodzinna: 

 • papier – co cztery tygodnie,
 • metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,
 • szkło – co cztery tygodnie,
 • odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,
 • bio – co tydzień,
 • odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,
 • odpady zmieszane – co dwa tygodnie;


zabudowa wielolokalowa: 

 • papier – co dwa tygodnie,
 • metale i tworzywa sztuczne – co dwa tygodnie,
 • szkło – co cztery tygodnie,
 • odpady wielkogabarytowe – co cztery tygodnie,
 • bio – co tydzień,
 • odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co tydzień
 • odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu;


nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, gdzie powstają odpady komunalne: 

 • papier – co cztery tygodnie,
 • metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,
 • szkło – co cztery tygodnie,
 • odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,
 • bio – co tydzień,
 • bio–gastronomia/targowisko – dwa razy w tygodniu,
 • odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,
 • odpady zmieszane – co dwa tygodnie.

Aktualny harmonogram odbioru śmieci dla Twojej nieruchomości możesz sprawdzić na stronie: https://warszawa19115.pl/harmonogramy-wywozu-odpadow .


W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, zgodnie z uwagami mieszkańców, Rada Warszawy przyjęła następujące zmiany w Regulaminie: 

 • wydłużenie okresu odbioru odpadów zielonych; od marca do listopada,
 • dopuszczenie gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w pojemnikach większych niż 120 i 240 litrów,
 • obowiązek mycia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 4 razy w roku (co 3 miesiące),
 • możliwość stworzenia wspólnego miejsca gromadzenia odpadów dla budynków jednorodzinnych lub nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy.


Mieszkańcy mogą znaleźć wiele cennych informacji m.in. harmonogram wywozu odpadów komunalnych, regulamin zbiórki odpadów segregowanych, gdzie i kiedy odbierane są np. choinki czy śmieci „kłopotliwe”, czyli takie, których nie należy wyrzucać do kosza na stronie www.czysta.um.warszawa.pl 

Poprzez Miejski Kontakt z Mieszkańcami 19115 Warszawa, będzie można zgłosić nieprawidłowości dotyczące odbioru odpadów komunalnych, przypadki wandalizmu, dzikie wysypiska czy palenie odpadami w piecach. Dzięki temu odpowiednie służby zareagują szybko i skutecznie. W Warszawie zorganizowano całodobowe Interwencyjne Pogotowie Porządkowe, które będzie usuwać nagłe zanieczyszczenia. 

źródło: http://www.pragapld.waw.pl/cz.html?fbclid=IwAR3D6itTrEpCFMCNaHrv9o94yP3wcYeKeZwgziHqSWqOWdSc5LYRRfsvCYQ  

Więcej informacji: https://czysta.um.warszawa.pl/czysta/-/blogs/nowe-zasady-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych?_33_redirect=https%3A%2F%2Fczysta.um.warszawa.pl%2Fczysta%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_bxNfRJplR7Sd__column-1%26p_p_col_count%3D1

INFORMACJE OD FIRMY LEKARO (odpowiedzialnej za odbiór śmieci na Pradze Południe):

NOWY SYSTEM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

1 stycznia 2019 r. w m.st. Warszawie zostanie wprowadzony nowy system selektywnej zbiórki. Zgodnie z nowymi zasadami odpady z Państwa nieruchomości będą odbierane w podziale na 5 frakcji tj.:

 • PAPIER
 • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
 • SZKŁO
 • BIO
 • ODPADY ZMIESZANE

Dodatkowo odbierać będziemy, jak dotychczas:

 • Odpady wielkogabarytowe
 • Odpady zielone (trawa, liście) (od marca do listopada)

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami segregacji (link).

 

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW DOMÓW JEDNORODZINNYCH

W związku z nowymi standardami selektywnej zbiórki odpadów w grudniu do nieruchomości jednorodzinnych dostarczymy pakiet worków startowych składający się z:

 • Worka niebieskiego na PAPIER
 • Worka żółtego na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
 • Worka zielonego na SZKŁO
 • Worka brązowego na BIO

Prosimy o wykorzystanie ich do zbierania odpadów segregowanych. Podczas każdego odbioru worków z odpadami otrzymają Państwo kolejne, puste worki do wykorzystania.

Lekaro nie dostarcza worków na odpady zielone.

Z uwagi na wdrożenie nowego systemu, w styczniu odbierane będą również worki w obecnym czerwonym kolorze, które były dystrybuowane w 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami segregacji (link).

 

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW i ZARZĄDCÓW DOMÓW WIELORODZINNYCH

W związku z nowymi zasadami selektywnej zbiórki odpadów w grudniu i styczniu pojemniki stojące dotychczas na nieruchomościach wielorodzinnych zostaną dopasowane do nowych standardów. W tym celu Lekaro:

 • dostarczy do końca stycznia 2019 r. dodatkowe pojemniki na odpady BIO oznakowane stosowną brązową naklejką
 • podzieli do końca stycznia 2019 r. dotychczasowe pojemniki na segregowane suche na PAPIER (oznakowane stosowną niebieską naklejką) oraz METALE i TWORZYWA SZTUCZNE (oznakowane stosowną żółtą naklejka). W wybranych przypadkach zostaną dostarczone dodatkowe pojemniki na PAPIER lub METALE i TWORZYWA SZTUCZNE.

Prosimy o poinformowanie mieszkańców o nowych zasadach segregacji (link).

 

HARMONOGRAM WYWOZU

Dokładne, aktualne harmonogramy wywozu odpadów z terenu Państwa nieruchomości są dostępne tutaj oraz na infolinii Lekaro 22 112 02 84 lub za pośrednictwem systemu Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Prosimy o sprawdzenie dni odbioru poszczególnych frakcji odpadów na 2019 r.

 

ZASADY ODBIORU

Wywozy realizowane są w godzinach 6:00-22:00.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

W celu odbioru odpadów, worki lub pojemniki musza być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 6.00 lub pozostawione w otwartej altanie śmietnikowej w osi ogrodzenia. Odpady nieudostępnione nie zostaną odebrane.

ZABUDOWA WIELORODZINNA

W celu odbioru odpadów, worki lub pojemniki musza być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 6.00 lub pozostawione w otwartej altanie śmietnikowe lub pomieszczeniu na pojemniki. W przypadku gdy dostęp do pojemników/worków jest zamykany (brama, zamknięta altanka, drzwi) prosimy o przesłanie na adres firmy trzech opisanych kompletów kluczy.

FIRMY, INSTYTUCJE

W celu odbioru odpadów,  pojemniki musza być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 6.00 lub pozostawione w otwartej altanie śmietnikowe lub pomieszczeniu na pojemniki. W przypadku gdy dostęp do pojemników/worków jest zamykany (brama, zamknięta altanka, drzwi) prosimy o przesłanie na adres firmy trzech opisanych kompletów kluczy.

 

ODBIÓR GABARYTÓW

Od 1 stycznia 2019 r. odpady wielkogabarytowe będą odbierane dopiero po uprzednim zgłoszeniu potrzeby ich odbioru. Zapotrzebowanie na odbiór gabarytów prosimy zgłaszać telefonicznie (22 112 02 84), pisemnie (warszawa@lekaro.pl) lub za pośrednictwem systemu Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 co najmniej 24h przed wyznaczonym w harmonogramie terminem. Odpady niezgłoszone mogą nie zostać odebrane.

 

ODBIÓR ODPADÓW ZIELONYCH

Zbiórka odpadów zielonych (trawy, liscie, drobnych gałęzi) jest realizowana od marca do listopada.

Za odpady zielone uważa się trawę, liście, drobne gałęzie.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Odpady zielone odbierane są z nieruchomości jednorodzinnych w workach, co 2 tygodnie od marca do listopada w dniach określonych w harmonogramie.

Lekaro nie dostarcza worków na odpady zielone.

Worki musza zostać zeskładowane przed posesją, przy bramie, lub w otwartej altance w osi ogrodzenia.

W przypadku braku wyznaczenia dni wywozu odpadów zielonych w harmonogramie prosimy o telefon. Odpady zostaną odebrane w ciągu 7 dni od zgłoszenia.

ZABUDOWA WIELORODZINNA, FIRMY I INSTYTUCJE

W przypadku mniejszej ilości odpadów zielonych odbiór odpadów obydwa się w workach w ciągu 7 dni od zgłoszenia (od marca do listopada) z danej nieruchomości.

Lekaro nie dostarcza worków na odpady zielone.

Worki musza zostać zeskładowane na terenie posesji w pobliżu altanki/pomieszczenia śmietnikowego z dogodnym, utwardzonym dojazdem dla pojazdu ciężarowego. Odpady niezgłoszone nie zostaną odebrane.

W przypadku większej ilości odpadów zielonych istnieje możliwość zamówienia kontenera o poj. 5 lub 7 m3. Kontener podstawiany jest na zgłoszenie, na okres max 4 dni kalendarzowych. W zamówieniu należy podać adres podstawienia, telefon kontaktowy oraz termin podstawienia i zabrania.”


Zachęcamy Was do wydrukowania sobie poniższego plakatu i powieszenia go na klatce w Waszym budynku 🙂 

#SegregujNa5 #RadyNaOdpady #CzystaWarszawa #CzystaWarszawaWspólnaSprawa

Podpowiedzi dotyczące tego co, do jakiego kosza wrzucać, znajdziecie w naszym wpisie: https://saskakepa.info/2019-03-21-jak-segregowac-smieci-praktyczne-podpowiedzi-co-do-jakiego-kosza/