Select Page

W Parku Skaryszewskim wolno grillować na trawie.

Swego czasu informacja ta dostępna była w Regulaminie Parku, znajdującym się na stronie skaryszewski.pl, ale strona Parku przestałą istnieć 🙁

Informacje o tym, że grillowanie jest dozwolone w Skaryszaku można natomiast nadal znaleźć na stronie: http://zom.waw.pl/aktualnosci/wiosna-w-parkach

„Na pikniki i grillowanie polecamy park Skaryszewski, Praski, Fosa i Stoki Cytadeli oraz Pole Mokotowskie. „

oraz na stronie: https://warszawa19115.pl/.

Odpady po grillowaniu

Grillowanie wiąże się z powstawaniem odpadów oraz zadymienia. Za uprzątnięcie odpadów odpowiedzialna jest osoba rozpalająca takiego grilla. Na niej spoczywa obowiązek doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego. Niezastosowanie się do takiego obowiązku może skutkować nałożeniem sankcji na osobę odpowiedzialną, zgodnie z przytoczonym wcześniej art. 145 Kodeksu wykroczeń: „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.