Select Page

Czyli gdzie i na jakich zasadach wolno wieszać billboardy i reklamy:

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obszar Saskiej Kępy objęty jest opieka konserwatorską i stosuje się do niego poniższe przepisy;

2. kwestie dotyczące reklam, w tym na obszarach objętych opieka konserwatorską, reguluje Zarządzenie nr 961/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 listopada 2007 r. .

A zatem, zanim postanowicie powiesić gdzieś swoją reklamę, sprawdźcie czy wolno i co musicie zrobić najpierw (wniosek, zgoda, itp :).

Bardziej szczegółowo, wg Wydziału Infrastruktury Urzędu dzielnicy Praga Południe:

„…wieszanie reklam na płocie posesji może się odbywać po uzgodnieniu korzystania z takiego miejsca z właścicielem danego ogrodzenia, bądź terenu na którym jest umieszczona tzw. reklama. Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej m.st. Warszawy mógłby się wypowiedzieć co do dopuszczalności i możliwości umieszczania reklam na Saskiej Kępie (…).

Natomiast, co do umieszczenia reklam w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Pragi – Południe informuję, że działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.) Urząd Miasta Stołecznego Warszawy przystąpił do porządkowania terenów w pasach drogowych.

W myśl art. 39. ust.1 pkt 1 cytowanego wyżej przepisu zabrania się w szczególności „lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.”

W związku z powyższym, umieszczanie w pasie drogowym tablic reklamowych byłoby w sprzeczności z wieloletnim realizowaniem omawianych wytycznych na terenie naszej dzielnicy.”