Select Page

Aktualizacja 27/08/2018:

Nie jesteś na stałe zameldowany w na Saskiej Kępie?  I bez tego możesz brać udział w wyborach i referendach! Wystarczy dopisać się do listy wyborców.

Według obowiązującego w roku 2014 (!) Kodeksu Wyborczego (art. 5 pkt 9) , stałe zamieszkanie należy rozumieć jako zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Więcej informacji w Kodeksie Wyborczym ).

UWAGA: dopisanie się do listy wyborców w danej gminie (Rejestru Wyborców)  możliwe jest WYŁĄCZNIE na podstawie dokumentów potwierdzających STAŁE zamieszkiwanie w danej gminie (np. meldunek). W wyborach samorządowych, kiedy mieszkańcy/zameldowani wybierają swoich lokalnych przedstawicieli NIE jest możliwe głosowanie na podstawie zaświadczenia, ani głosowanie w gminie, w której przebywasz czasowo (np. wakacje), co jest możliwe w wyborach parlamentarnych!

Wszyscy mieszkańcy Saskiej Kępy, którzy mieszkają, uczą się i pracują w stolicy, mogą zostać dopisani do rejestru wyborców. Wystarczy złożyć wymagane dokumenty do urzędu dzielnicy Praga Południe.

Urząd Dzielnicy Praga Południe

Godziny otwarcia: Poniedziałek: 8:00 – 18:00* | Wtorek – Piątek: 8:00 – 16:00 |  *w poniedziałki w godzinach 16:00 – 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

Adres: ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Centrala urzędu 22 44 35 555

Jakie dokumenty należy złożyć?

  • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
  • Kserokopię ważnego dokumentu tożsamości
  • Dokument tożsamości do wglądu
  • Pisemną deklarację, w której osoba składająca wniosek podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Warszawy

Urzędnicy mają 3 dni na rozpatrzenie wniosku od daty jego złożenia.

Urzędnicy mogą również zażądać okazania umowy najmu mieszkania w Warszawie lub innych dokumentów mogących potwierdzić stały pobyt w mieście.

Ważne: jeśli ktoś zostanie wpisany do rejestru w Warszawie, zostanie automatycznie wykreślony z rejestru w miejscu, w którym był wpisany wcześniej, np. w mieście, gdzie jest zameldowany na stałe. Urzędy przesyłają między sobą informacje na ten temat. – Nie ma możliwości przepisania się jednorazowo.

UWAGA: dokumenty można składać najpóźniej w ostatni roboczy dzień poprzedzający wydrukowanie spisów wyborczych, ale UWAGA: Urzędnicy mają 3 dni na rozpatrzenie wniosku od daty jego złożenia.

Data wpisu: 06/11/2014