Select Page

TRInO – Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację – to imprezy z mapą i/lub kompasem, których głównym celem jest turystyczne i rekreacyjne spędzanie czasu na poznawaniu w interesujący sposób walorów turystyczno-krajoznawczych różnych miejscowości i miejsc.

TRInO dedykowana jest dla wszystkich turystów pieszych i rowerzystów, również do osób początkujących, które nie mają jeszcze doświadczenia w wędrówkach z mapą (i ewentualnie z kompasem).

TRInO przygotowało 2 mapy Saskiej Kępy:

2016-08-24 07_25_08-Microsoft Word - Saska Kepa TRInO 2.0.doc - Saska_Kepa.pdf 2016-08-24 07_25_34-Skrzynka odbiorcza — 2014-03-13_nowe_private - Outlook

Więcej informacji znajdziecie na stronie trino.pttk.pl/co-to-jest-trino.