Select Page

Południk Praski

Południk Praski Internetowe (głównie) czasopismo (miesięcznik) o Pradze Południe, można również szukać w wersji papierowej w różnych lokalizacjach Pragi Południe. Numer bieżący i archiwalne można znaleźć...

Wiadomości Sąsiedzkie – Saska Kępa

Wiadomości Sąsiedzkie – Saska Kępa – elektroniczna i papierowa gazeta o Pradze Południe Dostępna jako serwis internetowy oraz profil na Facebooku Wydanie papierowe zazwyczaj dostępne w: Klub Kultury Saska Kępa – ul. Brukselska 23 Cukiernia „Saska”...