Select Page
Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku

ul. Afrykańska 16 lok. 16

Zajęcia na Saskiej Kępie: PROM Kultury Saska Kępa.

Zajęcia Dydaktyczno – Programowe
Wykłady

Odbywają się zawsze w poniedziałki o godzinie 10:00 w Sali widowiskowej PROM Kultury Saska Kępa przy ulicy Brukselskiej 23, Warszawa.

Data Dziedzina Temat Wykładowca

07.10.2019

Prawo

O pamięci narodowej w tym o pamięci narodowej Polaków Prof. Teresa Gardocka

14.10.2019

Medycyna

Nowotwory układu moczowego a starzenie się społeczeństwa Dr Piotr Marczyński

21.10.2019

Muzyka

Charles Aznavour artysta globalny Mgr Igor Pogorzelski

28.10.2019

Polityka

Pracownicze plany kapitałowe Senator Marek Borowski

04.11.2019

Historia

Unia Lubelska 1569 próba bilansu Prof. Hieronim Grala

18.11.2019

Filozofia

Co z postępem? Prof. Krzysztof Zanussi

25.11.2019

Żywienie

Jelita to nasz drugi mózg Mgr Małgorzata Kawka

02.12.2019

Podróże

Dwory i siedziby wielkich Polaków Dr Piotr Kociszewski

09.12.2019

Archeologia

Symbolika węża w wierzeniach przed chrześcijańskich Dr Bożena Józefów-Czerwińska

16.12.2019

Muzyka

Historia bluesa Mgr Igor Pogorzelski
Po wykładzie spotkanie opłatkowe

Przerwa świąteczna   17.12.2019 r. – 06.01.2020r.

13.01.2020

Podróże

Malta: Gozo słoneczne punkty nad Adriatykiem Dr Piotr Kociszewski

20.01.2020

Historia

Spory wokół Bitwy Warszawskiej 1920 r Prof. Hieronim Grala

27.01.2020

Muzyka

Tango i jego kultura Mgr Igor Pogorzelski

03.02.2020

Podróże

Budapeszt nie tylko znanym szlakiem Mgr Andrzej Pacławski
Przerwa semestralna   10.02.2020 r. – 23.02.2020 r.
Data Dziedzina Temat Wykładowca

24.02.2020

Filozofia

Czy każde życie jest wartością? Prof. Krzysztof Zanussi

02.03.2020

Antropologia

Czas paleolitu a problem szamanizmu Dr Bożena Józefów-Czerwińska

09.03.2020

Religioznawstwo

Troska o ochronę przyrody w nauczaniu Papieża Franciszka Ks. Dariusz Kuczydło

16.03.2020

Muzyka

Julian Tuwim – historia polskiego kabaretu Mgr Igor Pogorzelski

23.03.2020

Historia

Warszawa i architekci Mgr Paweł Łoś

30.03.2020

Fotografia

Historia fotografii Dr Hanna Krajewska

06.04.2020

Podróże

Norymbergia- czerwone piwo w czarnych piwnicach Mgr Andrzej Pacławski

Po wykładzie spotkanie świąteczne

Przerwa wielkanocna   07.04.2020 r. – 13.04.2020 r

Data Dziedzina Temat   Wykładowca
20.04.2020

Religioznawstwo

Islam – historia i współczesność Prof. Stanisław Obirek
27.04.2020

Muzyka

Od opery komicznej do operetki wiedeńskiej Mgr Igor Pogorzelski
04.05.2020

Etnografia

Pochodzenie, kultura tradycyjna i sytuacja współczesna Eskimosów (USA i Kanada)  Mgr Teresa Walendziak
11.05.2020

Psychodietetyka

Głowa na talerzu, czyli impresje psychodietetyczne Mg Marta Stefańska – Parafiniuk
18.05.2020

Językoznawstwo

Łacina i najsłynniejsze sentencje Dr Hanna Krajewska
25.05.2020

Historia

Warszawa i Wiech

Mgr Paweł Łoś

Po wykładzie, część artystyczna.

Zakończenie roku akademickiego.

Seminaria

Zajęcia seminaryjne dają szanse pogłębiania wiedzy i wymianę myśli w zakresie wybranych tematów z określonych dziedzin. Na zajęciach obowiązuje podpisanie listy obecności i podanie numeru legitymacji.

Psychologia

Seminaria prowadzone przez Prof. Ewę Marciniak odbywają się w środy o godzinie 11:30 w PROM Kultury ul. Brukselska 23 Warszawa.

Data

Temat

09.10.2019

Relacje między ludźmi: istota kształtowania i warunki satysfakcji

16.10.2019

Konflikt i współpraca

23.10.2019

Różnice między porozumieniem i kompromisem

30.10.2019

Role społeczne –  konflikt ról

06.11.2019

Analiza SWOT jako narzędzie oceny

13.11.2019

Myślenie w „kapeluszach” – koncepcja de Bono

20.11.2019

Sposoby pozyskiwania uwagi otoczenia

27.11.2019

Komunikacja interpersonalna: warunki atrakcyjności i skuteczności

04.12.2019

Perswazja jako sposób komunikowania się

11.12.2019

Cztery pola komunikacji i osiem stylów komunikowania wg von Thuna

15.01.2020

Jak komunikują się kobiety i mężczyźni?

22.01.2020

Bariery językowe i psychologiczne w komunikowaniu się

29.01.2020

Ciekawość świata – jak ją wzbudzać i podtrzymywać?

05.02.2020

Życiowe misje – cele, motywacje, działania

26.02.2020

Konstruowanie osobistej przestrzeni

04.03.2020

Wartość dojrzałości : jakie są mocne strony życiowego doświadczenia

11.03.2020

Negocjacje i mediacje jako sposoby rozwiązywanie konfliktów

18.03.2020

Co i jak pamiętamy? Ile można zapamiętać, jakie są ograniczenia pamięci?

25.03.2020

Sytuacje trudne – jak należy je rozwiązywać

08.04.2020

W jakim stopniu i kiedy kryzys może sprzyjać rozwojowi

15.04.2020

Typy ludzi – perfekcjoniści i pragmatycy

22.04.2020

Czy typ osobowości wpływa na zdrowie?

29.04.2020

Powtarzanie wypowiedzi – czy mówimy o tym samym?

06.05.2020

Jak poznawać siebie i dobrze myśleć o sobie, jak poznawać innych i dobrze o nich myśleć i innych

13.05.2020

Zmienność i stałość zachowania ludzi – co jest wadą a co zaletą

20.05.2020

Czy jest stereotyp i jak wpływa na relacje międzyludzkie?
Forum dyskusyjne

Odbywają sią w poniedziałki o godzinie 11:30 w Sali widowiskowej PROM Kultury Saska Kępa przy ulicy Brukselskiej 23, Warszawa.

 
Data Dziedzina Temat Wykładowca
14.10.2019 Przyroda Elegancja nie ma granic Mgr Konrad Malec
18.11.2019 Komunikacja Chrześcijaństwo na tle innych religii Edukatorzy Urzędu Komunikacji Elektronicznej m.st. Warszawy
09.12.2019 Literatura Miejscówka w Montenegro Dr Piotr Marczyński
20.01.2020 Żywienie Polska kuchnia – smaki, tradycja, obyczaje Mgr Małgorzata Kawka
03.02.2020 Historia Polski Historia ruchu olimpijskiego w Polsce Mgr Hanna Bębik
09.03.2020 Żywienie Ojcowie Pustyni i ich przesłanie o człowieku Mgr Małgorzata Kawka
06.04.2020 Religioznawstwo      Cenzura w teatrze? Rzecz o współczesnym teatrze awangardowym Ks. Dariusz Kurzydło
15.05.2020 Filozofia Archiwum akt nowych Prof. Krzysztof Zanussi
Zajęcia gimnastyczne

Zajęcia prowadzone będą w Szkole Podstawowej nr 143 przy  ul. Al. Stanów Zjednoczonych 27.

Grupa I –godzina 17.00
Grupa II –godzina 18.00

09.10.2019

13.11.2019

08.01.2020

05.02.2020

25.03.2020

29.04.2020

16.10.2019

20.11.2019

15.01.2020

26.02.2020

01.04.2020

06.05.2020

23.10.2019

27.11.2019

22.01.2020

04.03.2020

15.04.2020

13.05.2020

06.11.2019

04.12.2019

29.01.2020

11.03.2020

22.04.2020

20.05.2020

 

11.12.2019

 

18.03.2020