Select Page

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r., od 4 stycznia 2016 r., można korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kto może z takiej pomocy skorzystać:

  • Osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
  • Osoby posiadające ważne Karty Dużej Rodziny , o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny.
  • Osoby, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
  • Osoby, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.
  • Osoby, które nie ukończyły 26 lat.
  • Osoby, które ukończyły 65 lat.
  • Osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Na Pradze Południe (Saskiej Kępie) dyżury w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będą:

  1.  przy ul. Walecznych 59, wejście A  (Filia Nr II OPS Dzielnicy Praga – Południe) – PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK, 09.00 – 13.00;
  2. przy ul. Paca 42, wejście C (Dział Pomocy Specjalistycznej OPS Dzielnicy Praga – Południe)– PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK, 15.00 – 19.00.
źródło OPS Praga Południe