Select Page

Jeden z naszych radnych w ślad za sygnałami od mieszkańców (w tym za naszymi pytaniami) złożył w Urzędzie interpelację dotyczącą zmiany organizacji ruchu na Kępie.

Oto uzyskana odpowiedź – po kliknięciu w obrazek, pismo otworzy się w nowym oknie, w pełnym rozmiarze: