Select Page

 

Rok szkolny 2013/2014 będzie ostatnim, w którym możecie Państwo podjąć decyzję o dalszej drodze edukacyjnej swoich dzieci i dokonać wyboru pomiędzy oddziałem przedszkolnym, a nauką w klasie I.

Chcąc ułatwić Państwu podjęcie tak ważnej decyzji serdecznie zapraszam na warsztaty i dni otwarte, które odbędą się we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych naszej Dzielnicy.
Celem spotkań jest przybliżenie Państwu założeń nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – klasa I oraz zapoznanie z ofertą szkół podstawowych, dotyczącą organizacji edukacji dla dzieci sześcioletnich.
Podczas warsztatów i dni otwartych będą Państwo mieli możliwość zasięgnięcia opinii ekspertów wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Harmonogram warsztatów w przedzkolach dla rodzicow dzieci urodzonych w 2007 r. organizowanych w Dzielnicy Praga-Południe.
Harmonogram dni otwartych w szkołach podstawowych dla rodzicow dzieci urodzonych w 2007 r. organizowanych w Dzielnicy Praga-Południe

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w spotkaniach.

Z poważaniem

Jarosław Karcz
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy