Select Page

 

Nr obwodu

          Granice obwodu

Siedziba obwodowej

komisji ds. referendum

452

ul. Berezyńska: strona parzysta od nr 2 do nr 24, strona nieparzysta od nr 3 do nr 19, ul. Czeska: cała,
ul. Estońska: cała, ul. Finlandzka: cała, ul. Francuska: strona nieparzysta od nr 31 do nr 49 ul. Gruzińska: cała, ul. Jakubowska: cała, ul. Lipska: strona parzysta od nr 4 do nr 20, strona nieparzysta od nr 3 do nr 15A,
ul. Łotewska: cała, ul. Walecznych: strona nieparzysta od nr 3 do nr 29, ul. Wał Miedzeszyński: 870, 872

ul. Jakubowska 18

(ZHR)

453

al. Jerzego Waszyngtona: 3 oraz strona parzysta od nr 30/36 do nr 46, ul. Angorska: strona parzysta od nr 6 do nr 14, strona nieparzysta od nr 13 do nr 27, ul. Londyńska: strona nieparzysta od nr 9 do nr 27, strona parzysta od nr 22 do nr 34, ul. Międzynarodowa: strona nieparzysta od nr 51 do nr 65 ul. Niekłańska: strona parzysta od nr 38 do nr 48, ul. Peszteńska: 5 oraz strona parzysta od nr 8 do nr 12, ul. Walecznych:  57

ul. Angorska 2

( Gimnazjum  nr 18)

454

ul. Międzynarodowa: strona parzysta od nr 52 do nr 68B

ul. Saska 78

(Zespół Szkół  nr 21)

455

ul. Adampolska: cała, al. Jerzego Waszyngtona: strona parzysta od nr 2A do nr 26, ul. Angorska: 2, 3, 4, 5/9,
ul. Berezyńska: strona nieparzysta od nr 23 do nr 37, strona parzysta od nr 26 do nr 44 ul. Dąbrówki: cała,
ul. Elsterska: cała, ul. Francuska: strona parzysta od nr 30 do nr 52, ul. Irlandzka: cała, ul. Lipska: strona nieparzysta od nr 21 do nr 27, strona parzysta od nr 26 do nr 42, ul. Niekłańska: 37A, 39, 39A, ul. A. Nobla: strona parzysta i nieparzysta od nr 32 do nr 49, ul. Saska: strona parzysta od nr 78 do nr 102/104 oraz strona nieparzysta od nr 91 do nr 111C, ul. Walecznych: strona nieparzysta od nr 33 do nr 51

ul. Saska 78

(Zespół Szkół  nr 21)

456

ul. Dąbrowiecka: cała, ul. Francuska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 27, ul. Katowicka: cała, ul. Nurska: cała,
ul. Obrońców: strona parzysta od nr 2 do nr 20 oraz strona nieparzysta od nr 1 do nr 33 ul. Poselska: cała,
ul. Walecznych: strona parzysta od nr 4/6 do nr 32, ul. Wał Miedzeszyński ul. 844, 868, ul. Zwycięzców: strona nieparzysta od nr 3/5 do nr 25

ul. Zwycięzców 7/9

(Zespół Szkół  nr 77)

457

ul. Genewska: strona nieparzysta od nr 21 do nr 39, strona parzysta od nr 22 do nr 40A, ul. Kryniczna: cała,
ul. Paryska: strona nieparzysta od nr 17 do nr 39, Pl. Przymierza : od nr 1 do nr 5, ul. Radziłowska: cała,
ul. Szczuczyńska: cała, ul. Wał Miedzeszyński: 820, 822, ul. Wąchocka: cała, ul. Zakopiańska: cała,
ul. Zwycięzców: strona parzysta od nr 2 do nr 24

ul. Zwycięzców 7/9

(Zespół Szkół  nr 77)

458

ul. Holenderska: cała, ul. Londyńska: 1A oraz strona parzysta od nr 2 do nr 16, ul. Międzynarodowa: strona nieparzysta od nr 41 do nr 49, ul. Niekłańska: strona parzysta od nr 26 do nr 34, ul. Peszteńska: 2, 3,
ul. Walecznych: strona parzysta od nr 64 do nr 70, ul. Zwycięzców 40, 42, 44, 47, 51, 53, 59

ul. Zwycięzców 44

(Zespół Szkół  nr 84)

459

ul. Międzynarodowa: strona parzysta od 32 do 50A

ul. Zwycięzców 44

(Zespół Szkół  nr 84)

460

ul. Francuska: strona parzysta od nr 2 do nr 28, ul. Królowej Aldony: cała, ul. Niekłańska: strona nieparzysta nr 9/11 do nr 29, ul. Nobla A.: strona nieparzysta od nr 3 do nr 29C oraz nr 16, ul. Obrońców: strona parzysta od nr 24 do nr 52 oraz strona nieparzysta od nr 39 do nr 47A, ul. Saska: strona parzysta od nr 50 do nr 76 oraz strona nieparzysta od nr 63/75 do nr 89, ul. J. Styki: cała, ul. Walecznych: strona parzysta od nr 34 do nr 62,
ul. Zwycięzców: strona nieparzysta od nr 31 do nr 45

ul. Dąbrówki 3

(wejście od ul. Francuskiej 34)

(Przedszkole nr 162)

461

ul. Meksykańska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 9  oraz 6 i 8, ul. Paryska: strona parzysta od nr 16 do nr 30, Pl. Przymierza: 6, 8, ul. Saska: 59, ul. Wandy: strona nieparzysta od nr 3/7 do nr 15, strona parzysta od nr 6
do nr 16, ul. Zwycięzców: 28, 30, 32, 34

ul. Saska 59

(IV Liceum Ogólnokształcące)

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

462

ul. Brazylijska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 15, ul. Międzynarodowa: 37, 37A, ul. Saska: 48, 48A

al. Stanów Zjednoczonych 27

(Szkoła Podstawowa nr 143)

463

al. Stanów Zjednoczonych: strona nieparzysta od nr 21 do nr 35 ul. Brazylijska: strona parzysta od nr 4 do nr 26, ul. Kubańska: 4, 8, ul. Międzynarodowa: 33, ul. Saska: 42, 44, 57, 57A, ul. Wandy: 2, 4, 4A

ul. Saska 59

(IV Liceum Ogólnokształcące)

464

ul. Alzacka: cała, ul. Ateńska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 67, ul. Bajońska: cała, ul. Berneńska: cała,
ul. Brukselska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 21, strona parzysta od nr 4 do nr 26 oraz nr 44 i 44a,
ul. Bułgarska: cała, ul. Drezdeńska: 3, ul. Genewska: strona parzysta i nieparzysta od nr 1 do nr 19A, ul. Grecka: cała, ul. Indyjska: cała, ul. Koreańska: cała,  ul. Lotaryńska: cała, ul. Paryska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 11/15, ul. Rumuńska: cała, ul. Rzymska: cała, ul. Saska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 9L, ul. Wał Miedzeszyński: 389A, ul. Wersalska: cała, ul. Złoczowska: cała

ul. Afrykańska 11

(Gimnazjum  nr 20)

465

ul. Afrykańska: 7, 11 al. Stanów Zjednoczonych: 24, ul. Drezdeńska: 5, ul. Egipska: 6, ul. Lizbońska: cała,
ul. Saska: strona parzysta od nr 2 do nr 16

ul. Afrykańska 11

(Gimnazjum  nr 20)

466

al. Stanów Zjednoczonych: 16, 18, 20, 20B ul. Argentyńska: cała, ul. Brukselska: 46, 46A, ul. Kanadyjska: cała, ul. Paryska: strona parzysta od nr 2 do nr 14, ul. Rapperswilska: cała

al. Stanów Zjednoczonych 24

(Zespół Szkół nr 37)

467

ul. Afrykańska: strona parzysta od nr 12 do nr 16E, al. Stanów Zjednoczonych: 26

ul. Afrykańska 14

(Przedszkole nr 392)

468

ul. Afrykańska: 3, 5, 5A, ul. Arabska: strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. Ateńska : strona parzysta od nr 6
do nr 12, ul. Egipska: 3, 5, ul. Nubijska: cała

ul. Afrykańska 9

(Przedszkole  nr 295)

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

469

ul. Afrykańska: strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. Algierska: cała, ul. Arabska: 3, 5, ul. Ateńska: 2,
ul. Libijska: cała, ul. Marokańska: cała, ul. Wał Miedzeszyński: 345

ul. Arabska 3

(Dom Pomocy Społecznej

im. Matysiaków)

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (Dz. U. z  2011 roku Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXXXVIII/2593/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania zmienionej uchwałą Nr XXI/393/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. oraz uchwały Nr LXV/1803/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2013 r.  w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji ds. referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Prezydenta m.st. Warszawy przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 13 października 2013 roku, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta m.st. Warszawy przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień 13 października 2013 roku.