Select Page

W nawiązaniu do postu o nowych cenach biletów ZTM, obowiązujących od 01/01/2014, podajemy informator jak wyrobić Kartę Warszawiaka – można to robić od wczoraj!

Jak otrzymać kartę?

Ten, kto posiada już spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską (WKM) lub inny elektroniczny nośnik biletów (np. Elektroniczna Legitymacja Studencka, Uczniowska), nie musi wyrabiać nowej karty – wnioskuje jedynie o wydanie hologramu.

Trzy proste kroki, aby mieć Kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka:

1. Wypełnić wniosek na stronie www.ztm.waw.pl lub w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM (POP) i Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicach (WOM):

zielony (I) – dla osoby indywidualnej,

niebieski (R) – dla rodziny,

pomarańczowy (3) – dla rodziny z trójką dzieci.

2. Wysłać wniosek poprzez stronę www.ztm.waw.pl, pocztą do ZTM (ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa,) lub złożyć osobiście w dowolnym POP lub WOM. Lista punktów dostępna na stronie www.ztm.waw.pl. Jeśli wyrabia się nową kartę, trzeba dołączyć do wniosku aktualne zdjęcie.

3. Odebrać kartę lub hologram w miejscu, które wskazało się we wniosku.

O terminie odbioru mieszkaniec zostanie poinformowany mailem. W przypadku, gdy nie poda się we wniosku kontaktu do siebie, może uzyskać informację o terminie odbioru pod numerem 19115.

Ważne! Odbierając Kartę warszawiaka i młodego warszawiaka, trzeba wziąć ze sobą wymagane dokumenty:

  1. wniosek podpisany przez wszystkie pełnoletnie osoby, także jeśli wniosek był wysłany przez Internet,
  2. dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport,

  3. dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa (np. akt urodzenia dziecka),

  4. karty WKM lub inne elektroniczne nośniki biletów wskazane we wniosku,

  5. dokumenty potwierdzające nadanie numeru NIP – dotyczy tylko obcokrajowców.

 

źródło ZTM