Select Page
19:00 w KKSK
Na scenie Zacharjasz Muszyński. (http://zmuszynski.eu/)
Reżyserem spektaklu jest Małgorzata Szyszka (http://szyszka.art.pl/).
Monodram powstał w oparciu o prawdziwe listy pisane do mieszkanki Saskiej Kępy Leokadii Karoliny z Przybytkowskich Adamskiej [1884-1969] (z istniejącego po dziś dzień drewnianego domku przy Walecznych 37) przez jej męża Antoniego Adamskiego [1884-1922].Cena biletu 10 PLN
Do kupienia przed spektaklem.