Select Page

WAŻNA AKTUALIZACJA:

„Od 1 stycznia bilety jednorazowe staną się jednak biletami jednorazowymi przesiadkowymi. Normalny bilet ważny tylko w pierwszej strefie będzie kosztował 4,40 zł, czyli tyle co obecny „zwykły” bilet jednorazowy. Będzie jednak ważny przez 75 minut. W tym czasie pasażer będzie mógł się wielokrotnie przesiadać i korzystać z różnych środków transportu. Bilet ten będzie umożliwiał także dojechanie do ostatniego przystanku na trasie autobusu, tramwaju lub pociągu, w którym został skasowany. ”

Zakodowanie na karcie miejskiej biletu warszawiaka spowoduje utratę niewykorzystanej części starego kontraktu – poinformował w środę ZTM.

Na karcie miejskiej mogą być zakodowane maksymalnie dwa kontrakty tego samego rodzaju i typu. Natomiast – jak zaznacza Zarząd Transportu Miejskiego – Bilet Warszawiaka i Bilet Młodego Warszawiaka są taryfami ulgowymi przysługującymi pasażerom według innych zasad; prawo do nich od 1 stycznia 2014 r. mają mieszkańcy Warszawy płacący w niej podatki.

Posiadacz aktywowanego biletu 30-dniowego normalnego ważnego tylko w pierwszej strefie, kodując Bilet Warszawiaka, np. 30-dniowy ważny tylko w pierwszej strefie, utraci niewykorzystaną część posiadanego obecnie biletu. Zakodowanie Biletu Warszawiaka, bez utraty części ważnego biletu, stanie się możliwe dopiero po upływie terminu ważności biletu, którym obecnie się posługuje – informuje ZTM.”

Więcej informacji TUTAJ


1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowa taryfa biletowa. Jej największą zaletą będzie wprowadzenie dodatkowej ulgi w opłatach za przejazdy komunikacją miejską dla osób mieszkających w Warszawie i rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych w warszawskim urzędzie skarbowym. Nowością będzie również zastąpienie biletów jednorazowych biletami umożliwiającymi przesiadanie się.

Z tańszych biletów długookresowych, obowiązujących zarówno w pierwszej jak i drugiej strefie biletowej będą mogły korzystać osoby, które mieszkają w Warszawie i złożyły w roku podatkowym zeznanie o wysokości dochodu za rok poprzedni w urzędzie skarbowym w Warszawie. Będzie to tzw. Karta Warszawiaka. Uprawnienie to ma przysługiwać również dzieciom tych osób do ukończenia 20 roku życia, w ramach Karty Młodego Warszawiaka (w przypadku biletów ważnych wyłącznie w pierwszej strefie biletowej).

W przypadku biletów 30-dniowych ważnych tylko w pierwszej strefie osoby te będą miały prawo do zniżki w wysokości – 12 zł (dorośli) i 61 zł (dzieci oraz studenci). Gdy zdecydują się na zakup biletu 90-dniowego ważnego wyłącznie w pierwszej strefie, będzie im przysługiwała zniżka w wysokości 30 zł (dorośli) oraz 155 zł (dzieci i studenci). Przy zakupie biletów długookresowych ważnych w obu strefach biletowych zniżka będzie wynosiła – 14 zł dla biletu 30-dniowego i 54 zł dla biletu 90-dniowego.

Więcej informacji TUTAJ

Szczegółowy cennik ZTM ważny od 01/01/2014:

Bilety ważne tylko w pierwszej strefie:
Jednorazowy przesiadkowy – 4,40 zł (normalny), 2,20 zł (ulgowy)
Dobowy – 15 zł (normalny), 7,50 zł (ulgowy)
30-dniowy imienny – 110 zł (normalny), 98 zł (Karta warszawiaka), 55 zł (ulgowy), 49 zł (Karta młodego warszawiaka)
90-dniowy imienny – 280 zł (normalny), 250 zł (Karta warszawiaka), 140 zł (ulgowy), 125 zł (Karta młodego warszawiaka)

Bilety ważne w pierwszej i drugiej strefie:
Jednorazowy przesiadkowy – 7 zł (normalny), 3,50 zł (ulgowy)
20-minutowy – 3,40 zł (normalny), 1,70 zł (ulgowy)
Dobowy – 26 zł (normalny), 13 zł (ulgowy)
Weekendowy – 24 zł (normalny), 12 zł (ulgowy)
Weekendowy grupowy – 40 zł
30-dniowy imienny – 210 zł (normalny), 196 zł (Karta warszawiaka), 105 zł (ulgowy)
30-dniowy na okaziciela – 230 zł (normalny), 115 zł (ulgowy)
90-dniowy imienny – 536 zł (normalny), 482 zł (Karta warszawiaka), 268 zł (ulgowy)
90-dniowy na okaziciela – 600 zł (normalny), 300 zł (ulgowy)
Bilet seniora – 50 zł
Bilet dla dzieci z rodzin posiadających troje dzieci – 99 zł

Opłaty dodatkowe:
Opłata za jazdę bez ważnego biletu – 266 zł
Opłata za jazdę bez dokumentu poświadczającego prawo do ulgi lub przejazdu bezpłatnego – 196 zł
Opłata za zatrzymanie lub zmianę trasy pojazdu bez przyczyny – 700 zł
Opłata za wydanie duplikatu spersonalizowanej WKM – 14 zł
Opłata manipulacyjna za wystawienie wezwania do zapłaty w przypadku jego anulowania – 21 zł

Wygląd nowych biletów:

75mn 75u
90mn 90mu
20mn 20mu
24hn 24hu
24h12n 24h12u
wekendn_01 wekendu
grup
źródło ZTM