Select Page

Oferty prosimy składać na specjalnych formularzach (do pobrania na stronie http://www.cpk.art.pl/.) do 7 marca 2014 do godz. 16.00 drogą elektroniczną (ssk@cpk.art.pl) lub w sekretariacie Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie.

Kryteria merytoryczne , które powinny być brane pod uwagę przy ocenie złożonych ofert to:

1. Zgodność programowa z tytułem przewodnim święta
2. Pierwszeństwo dla artystów, wykonawców oraz organizacji związanych z Saską Kępą
3.W formularzu ofertowym powinien znaleźć się zapis mówiący o dorobku artystycznym ( opis )lub organizacyjnym przedsięwzięcia z możliwością dołączenia do oferty nagrań, zdjęć, zwłaszcza w przypadku debiutantów i amatorów
4. O wyborze oferty nie może decydować jedynie kryterium finansowe, a przede wszystkim poziom artystyczny
5. Oferty artystyczne ( propozycje ) powinny być dostosowane do odpowiedniego miejsca prezentacji
6. Oferty powinny być różnorodne i skierowane do różnym grup wiekowych i społecznych

Oferty można składać bezpośrednio w CPK w sekretariacie na ul Podskarbińskiej 2 lub internetowo przez stronę CPK.
Wszystkie informacje na temat procedur zainteresowani znajdą na stronie www.cpk.art.pl/

1621811_847659765260287_1958240814_n