Select Page

AKTUALNE KOMUNIKATY DOT. SANU WISŁY ZNAJDZIECIE NA NASZYM FB!

Aktualne informacje / komunikaty hydrologiczne IMGW

Komunikat o ogłoszeniu alarmu powodziowego

KOMUNIKAT NR 2/2014 O OGŁOSZENIU ALARMU POWODZIOWEGO

1. DATA I GODZINA PRZEKAZANIA: 20.05.2014 r. godz. 15.00.

2. TYP KOMUNIKATU – PILNY
W dniu: 20 maja 2014 r. o godzinie 15.00 poziom wody rzeki Wisły osiągnął w Warszawie STAN ALARMOWY, tj. 650cm na wodowskazie Warszawa, w związku z czym Prezydent m.st. Warszawy OGŁASZA ALARM POWODZIOWY na terenie Warszawy.

(…)

7. ZALECENIA DLA LUDNOŚCI – mieszkańców i osób przebywających na terenie Wilanowa, Dolnego Mokotowa, Powiśla, Młocin Wschodnich, Wawra, Pragi Południe, Pragi Północ i Białołęki:
W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się z prośbą o należyte przygotowanie rodziny i dobytku na wypadek wzrostu zagrożenia powodziowego. W szczególności proszę, ażeby:

 

 1. słuchać komunikatów lokalnych stacji radiowych i telewizyjnych w celu uzyskania bieżących informacji o zagrożeniu i sposobach postępowania,
 2. być przygotowanym do ewentualnej ewakuacji,
 3. dla własnego bezpieczeństwa nie przychodzić w pobliże wałów przeciwpowodziowych, także po to, by nie utrudniać pracy służbom ratowniczym i porządkowym,
 4. ustalić sposoby do kontaktowania się z rodziną w razie utraty z nią łączności, np. przez krewnych lub znajomych,
 5. przypomnieć sobie i członkom rodziny w jaki sposób odłącza się źródła energii, gazu i wody,
 6. ustalić miejsca na górnych kondygnacjach budynku, gdzie możliwe będzie przeniesienie wartościowych rzeczy,
 7. pamiętać o zabezpieczeniu przedmiotów ruchomych znajdujących się na zewnątrz – schować je w budynku lub przymocować do czegoś stabilnego,
 8. opróżnić piwnicę i garaże z przedmiotów zagrażających środowisku (oleje, farby itp.),
 9. zgromadzić żywność oraz znaczną ilość czystej wody, ponieważ w czasie powodzi może nie funkcjonować kanalizacja i studnie,
 10. przygotować latarki, przenośne radio z zapasowymi bateriami oraz inne źródła światła (świece, lampy naftowe, zapałki, zapalniczki),
 11. uzupełnić zawartość apteczki (leki dla przewlekle chorych),
 12. sprawdzić i uzupełnić niezbędną ilość środków higienicznych,
 13. zapewnić wszystkim domownikom odpowiednią odzież i obuwie (nieprzemakalne),
 14. rozważyć możliwość odprowadzenia samochodu poza teren zalewowy na wyznaczony parking lub inne bezpieczne miejsce,
 15. zabezpieczyć kratki kanalizacyjne i okna piwnic przez nakrycie ich workami z piaskiem,
 16. podczas powodzi dostosować się do poleceń osób prowadzących akcję ratunkową,
 17. informować służby porządkowe i ratownicze o wszystkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi,
 18. w razie ewakuacji:

a)    należy zabrać ze sobą dokumenty, lekarstwa, najcenniejsze rzeczy, odzież, koc lub śpiwór, telefon komórkowy i ładowarkę, produkty żywnościowe na 2-3 dni,
b)    wyłączyć dopływ gazu, prądu i wody,
c)    przed wyjazdem sprawdzić czy planowana przez ciebie droga jest bezpieczna oraz należy zapoznać się z wytyczonymi objazdami,
d)    zabierając zwierzęta należy pamiętać o zabraniu kagańców, obróż itp.,
e)    zamknij mieszkanie.

 

źródło UM Warszawa: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/pogotowie-przeciwpowodziowe-w-warszawie-0?page=0,1