Select Page

21/10/2017 (sobota), 16:00, PROM Kultury Saska Kępa:

Koncert Galowy Mazowieckiego X Przeglądu Artystycznych Inspiracji Twórczością Agnieszki Osieckiej (wydarzenie FB).

Prezentacja laureatów, recital Małgorzaty Lewińskiej i wręczenie nagród.

/ wstęp wolny /


17-21/10/2017 (wtorek – sobota): X. PRZEGLAD ARTYSTYCZNYCH INSPIRACJI TWÓRCZOŚCIĄ AGNIESZKI OSIECKIEJ.

Przegląd odbywa się w dwóch kategoriach konkursowych:

 • I. Konkurs wokalny – na wykonanie piosenek Agnieszki Osieckiej.
  (szczegółowy opis konkursu wokalnego znajduje się w części drugiej Regulaminu)
 • II. Konkurs literacki – na napisanie wiersza inspirowanego twórczością Agnieszki Osieckiej.
  (szczegółowy opis konkursu literackiego znajduje się części trzeciej Regulaminu)

Koncert Galowy, na którym zostaną zaprezentowane najciekawsze wykonania Przeglądu oraz nastąpi ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród w obu kategoriach konkursowych, odbędzie się dn. 21.10.2017 (sobota) o godz. 16:00 w Sali Widowiskowej Promu Kultury Saska Kępa.

W Koncercie Galowym wezmą udział laureaci wyłonieni w części konkursowej.

 • Podmioty wykonawcze zainteresowane udziałem w Koncercie Galowym zostaną zawiadomione przez Organizatorów drogą mailową lub telefoniczną kilka dni przed Koncertem Galowym.
 • Przegląd organizowany jest dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i pomaturalnych z terenu województwa mazowieckiego (czyli dla wszystkich uczniów i studentów szkół i uczelni województwa mazowieckiego) oraz dla uczniów wszystkich szkół noszących imię Agnieszki Osieckiej z terenu całego kraju.
 • Trzeba być uczniem lub słuchaczem którejś z wymienionych wyżej placówek w momencie ogłoszenia Przeglądu lub w momencie trwania przesłuchań konkursowych.
 • Uczestników Przeglądu zgłaszają do konkursu szkoły lub placówki kulturalno-oświatowe (Stowarzyszenia Artystyczne, Domy Kultury, itp.).
 • W przypadku osób studiujących mogą to być zgłoszenia indywidualne. Wymagane jest jednak podanie nazwy uczelni.
 • Warunkiem wzięcia udziału w Przeglądzie jest nadesłanie na adres Organizatorów poprawnie wypełnionej Karty Zgłoszenia, w terminach określonych w części drugiej Regulaminu (dla konkursu wokalnego) i w części trzeciej Regulaminu (dla konkursu literackiego).

Więcej informacji o konkursie znajdziecie na stronie: http://www.zs37.waw.pl/index.php/525-taka-nas-sciezka-poprowadz-2017