Select Page

09/11/2017 (czwartek), 19:00, Stół Powszechny:

Demokracja! / spotkania / vol. 1.

Spotkania poświęcone edukacji i praktyce demokratycznej. Razem ze Stanisławem Zakroczymskim, historykiem i aktywistą, rozmawiać będziemy o tym, czy istnieje demokracja bez konstytucji, jakie fundamenty prawne posiada (jeszcze) nasze państwo, czym są prawa i wolności człowieka, a czym obywatela/ki i jak powinny funkcjonować instytucje publiczne.

Na pierwszym spotkaniu porozmawiamy o relacji między demokracją, a konstytucją. O idei konstytucji i rozpowszechnianiu się jej w świecie.

Demokracja potrzebuje zaangażowania obywatelek i obywateli, żeby mogła dobrze funkcjonować, dlatego nasze spotkana będą miały swoją część warsztatową, w której zaangażujemy uczestniczki i uczestników w demokratyczne pisanie, demokratyczne mówienie i demokratyczne improwizowanie w temacie danego spotkania.

Widzimy się co dwa tygodnie od 9 listopada od godz. 19 do 21.
Wstęp swobodny, wszystkie i wszyscy mile widziani.

Prowadzący:
STANISŁAW ZAKROCZYMSKI – absolwent historii w ramach MISH UW, student IV roku prawa, redaktor Magazynu „Kontakt” wydawanego przez Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, stały współpracownik Domu Spotkań z Historią, autor wywiadu rzeki z prof. Adamem Strzemboszem pt. „Między prawem i sprawiedliwością”, aktywny uczestnik protestów lipcowych w obronie sądownictwa.

Współpraca:
Tomasz Gromadka