Select Page

15/11/2017 (środa), 19:00, Stół Powszechny:

Fizyka / spotkanie / vol. 1.

W najbliższą środę zapraszamy na pierwsze jesienne spotkanie w ramach cyklu „Fizyka” w Stole Powszechnym. Tym razem dr hab. Jan Chwedeńczuk i dr Grzegorz Łach porozmawiają o prawach fizyki klasycznej, odwołując się do podstawowych operacji matematycznych, takich jak dodawanie czy mnożenie. Podejmą próbę wytłumaczenia najważniejszego prawa fizyki klasycznej, jakim jest równanie Newtona. Przedstawią niektóre jego konsekwencje i wytłumaczą co to znaczy, że przewiduje ono zachowanie się obiektów klasycznych. Na spotkaniu zostanie poruszone również zagadnienie determinizmu i wolnej woli w świecie klasycznym.

Prowadzący:
dr hab. Jan Chwedeńczuk – pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Zajmuje się badaniem podstaw mechaniki kwantowej, lokalnym realizmem i metrologią kwantową.

dr Grzegorz Łach – pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Zajmuje się elektrodynamiką kwantową, chemią kwantową i szeroko pojętą fizyką obliczeniową.

„Fizyka” to jesienno-zimowa edycja popularnych wakacyjnych spotkań, które odbywały się latem w Ogrodzie Powszechnym. Założeniem cyklu jest przedstawienie zarysu najważniejszych teorii fizycznych. Spotkania przeznaczone są dla zupełnych laików – poza ciekawością świata do ich zrozumienia potrzebna jest, co najwyżej, umiejętność dodawania i mnożenia. Jak jeden obraz wart jest tysiąca słów, tak jedno równanie warte jest tysiąca obrazów. Metodycznie omówimy m.in. zasady mechaniki Newtonowskiej i szczególnej teorii względności. Wprowadzimy liczby zespolone, porozmawiamy o tym, czym jest równanie falowe i równanie Schroedingera oraz skąd biorą się w nim koty.

Spotkania są realizowane w ramach projektu „Stół Powszechny – miejsce spotkań twórczych”, który jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.