Select Page

Rusza akcja zbierania podpisów pod petycją dot. wprowadzenia czasowego ograniczenia parkowania na Saskiej Kępie!

Jeśli zgadzasz się z tym, że Saska Kępa jest traktowana przez innych mieszkańców Warszawy (dojeżdżających do centrum, gdzie parkowanie jest odpłatne) jako całodniowy parking i chciałbyś coś z tym zrobić – zaangażuj się w akcję zbierania podpisów pod petycją o wprowadzenie czasowego ograniczenia parkowania na terenie całej Saskiej Kępy (w godzinach 07:00 – 10:00) dla samochodów nie posiadających „identyfikatorów SK”.

KTO I JAK MOŻE ZBIERAĆ PODPISY:

Podpisy może zbierać każdy, poniżej załączamy apel Zespołu ds. Organizacji Ruchu i Parkowana na Saskiej Kępie  w tej sprawie oraz formularz do pobrania.

Pod petycją może podpisać się każda osoba popierająca wdrożenie takiego rozwiązania, nie tylko mieszkańcy Saskiej Kępy.

Zebrane listy z podpisami można dostarczać do:

– We wtorki (popołudniami) do siedziby Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy – ul. Walecznych 42,

– Listy z podpisami można zostawać również w Pizzerii na Winklu – róg Zwycięzców i Zakopiańskiej.

Gorąco zachęcamy Was do zaangażowania się w akcję zbierania podpisów – jak informują nas przedstawiciele zespołu ds. Organizacji Ruchu i Parkowana na Saskiej Kępie – pomysł czasowego ograniczenia parkowania dla pojazdów nie posiadających identyfikatorów SK spotkał się z przychylnym odbiorem urzędników i dla jego ewentualnego wprowadzenia potrzebne jest przede wszystkim społeczne poparcie!

O CO CHODZI?

Problemy z parkowaniem na Saskiej Kępie, to nic nowego. Mieszkańcy od lat są niezadowoleni z rozwiązań dotyczących ruchu na Saskiej Kępie, uważają miedzy innymi, że dzielnica stała się darmowym parkingiem dla kierowców dojeżdżających do centrum.

„Oficjalnie” temat ciągnie się od 2014 roku, kiedy to na skutek nacisków grupy mieszkańców skupionych przy fanpage „TAK dla właściwego wykorzystania identyfikatorów SK na Saskiej Kępie” odbyło się spotkanie mieszkańców dzielnicy z przedstawicielami Urzędu Dzielnicy w tej sprawie, ale pierwsze informacje o utrudnieniach z jakimi borykają się mieszkańcy naszej dzielnicy, można znaleźć w relacjach medialnych z lat 2012-1013, kiedy to wprowadzone zostały identyfikatory SK.

Od momentu wprowadzenia identyfikatorów SK, odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami, mieszkańcy, przedstawiciele organizacji społecznych i Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy wymienili z Urzędem wiele pism w tej sprawie. Wynikiem tych działań jest raport Urzędu Dzielnicy ) dotyczący proponowanych zmian w ruchu na Kępie, również tych związanych z parkowaniem.

W wyniku nacisków strony społecznej, w Urzędzie powstał również specjalny Zespół ds. Organizacji Ruchu i Parkowana na Saskiej Kępie, o czym informowało na swoim fanpage Stowarzyszenie Obywatelskie Saska Kępa. W skład Zespołu powołano: :

 • na przewodniczącego – v-ce burmistrza Dzielnicy – p. Jarosława Karcza,
 • Naczelnika Wydziału Infrastruktury – p. Andrzeja Wójcika,
 • p. Grzegorza Jaworskiego – przewodniczącego Samorządu Saskiej Kępy,
 • p. Krystynę Gott – prezes Towarzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy,
 • p. Ewę Brykowską – Liniecką – przedstawicielkę Stowarzyszenia ŁADna Kępa oraz
 • przedstawiciela SOSK – Przemysława Popkowskiego.

O dotychczasowych działaniach oraz planach Zespołu możecie przeczytać poniżej.

Jednym z najważniejszych (naszym zdaniem) postulatów Zespołu jest „WPROWADZENIE CZASOWEGO OGRANICZENIA PARKOWANIA NA TERENIE CAŁEJ SASKIEJ KĘPY W GODZ. 7.00-10.00 DLA SAMOCHODÓW NIE POSIADAJĄCYCH IDENTYFIKATORÓW „SK”.”

Ten czasowy zakaz ma na celu wyeliminowanie poranne parkowania – pozostawiania na cały dzień samochodów, których kierowcy traktują Saska Kępę jedynie jako punkt przesiadkowy.
I właśnie z tego powodu, startuje akcja zbierania podpisów – poparcia dla tego pomysłu.

 

INNE PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Jak i gdzie wyrabiać identyfikatory (naklejki) SK:

Identyfikatory wydawane są w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, przy ul. Grochowskiej 274, (numerek G stanowiska 19, 20, 21). Aby otrzymać nowy identyfikator, zainteresowana osoba jest zobligowana do złożenia w Urzędzie Dzielnicy, stosownego wniosku lub podania. Kontynuowana będzie zasada, zgodnie z którą nowe identyfikatory będą wydawane przez cały okres ich obowiązywania, tj. do 31 grudnia 2018 roku.

W celu uzyskania identyfikatora należy poza wnioskiem, przedstawić dowód rejestracyjny pojazdu, dla którego ma zostać wydany identyfikator, a także dokument potwierdzający zameldowanie / zamieszkanie / najem lokalu użytkowanego w prowadzeniu działalności gospodarczej lub zaświadczenie o zatrudnieniu w strefie SK.

2015-12-31: jutro tracą ważność dotychczasowe identyfikatory SK !!!

Informacja Urzędu Dzielnicy: http://www.pragapld.waw.pl/nowe-identyfikatory-dla-saskiej-k%C4%99py-2.html#start

 

Ile kosztuje identyfikator SK (naklejka na samochód):

Identyfikatory SK wydawane są bezpłatnie.

 

Kto może uzyskać identyfikator SK (naklejkę na samochód):

Do uzyskania identyfikatora SK są uprawnieni wszyscy mieszkańcy Saskiej Kępy – zameldowani oraz niezameldowani, którzy mają podstawę prawną (umowa najmu) mieszkania na SK, a także osoby prowadzące tu firmy i ich pracownicy (dokument potwierdzający prowadzenie działalności gosp. w strefie SK i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu).

„Mieszkańcy Strefy SK i użytkownicy nieruchomości położonych w Strefie SK, będący dysponentami pojazdów, są uprawnieni do  posiadania Identyfikatorów SK”

Aktualnie „strefa SK” obejmuje obszar zaznaczony na poniższej mapce, jednakże Samorząd Saskiej Kępy wystąpił do Burmistrza z pismem o rozszerzenie strefy SK na całą Saską Kępę (tzw. „zatrasie”) i wszystko wskazuje na to, że strefa zostanie rozszerzona na cały obszar Saskiej Kępy:

Raport z konsultacji społecznych dot. ruchu na Kępie:

2 września: Organizacja ruchu i parkowanie – jest raport z konsultacji społecznych
Nareszcie mieszkańcy (którzy zgłosili ponad 700 uwag!) doczekali publikacji opóźnionego raportu z konsultacji społecznych na temat organizacji ruchu i parkowania na terenie Saskiej Kępy. Obszerny raport dostępny jest tutaj. Co wynika z raportu?

 •  Wyraźny jest sprzeciw mieszkańców wobec zamiany trawników na parkingi, a z odpowiedzi wynika, że taka zmiana nie będzie wprowadzana.

 •  Sporo głosów opowiada się za stworzeniem systemu opartego o naklejki SK, by stworzyć tzw. „strefę ograniczonego parkowania” z preferencjami dla mieszkańców. Z zamieszczonych w raporcie odpowiedzi wynika, że będą podejmowane kroki w tym kierunku.

 •  Nie przewiduje się przy tym wprowadzenia strefy płatnego parkowania.

 •  Na części ulic rozważane jest dopuszczenie „kontraruchu rowerowego” – kilka głosów zwracało uwagę, by robiąc to ograniczyć się do tabliczek przy znakach, bez malowania pasów wlotowych, etc.

 •  Pojawiło się też sporo uwag dot. konkretnych uliczek dzielnicowych, wszelkie odpowiedzi są do odnalezienia w raporcie.

 •  Były też uwagi dot. ulic w zarządzie ZDM – Urząd Dzielnicy zadeklarował przekazanie ich do tej jednostki.

 •  Sporo osób apelowało też o wymalowanie przejść dla pieszych, tam gdzie nie są one oznakowane – w wielu miejscach faktycznie ma to sens i cieszy nas, że ten zgłaszany już wcześniej postulat pojawił się w raporcie.

źródło: http://kepa.waw.pl/aktualnosci_2017.htm