Select Page

27/01/2017 (sobota), 12:00, PROM Kultury Saska Kępa:

Spotkanie Związku Szlachty Polskiej.

Wydarzenie FB: … TBA.

Pokaz filmu „Historia Rodu Kossakowskich z Wojtkuszek”.
Dyskusję prowadzi Anira Wojan, prezes Fundacji Kossakowskich.

/ wstęp wolny /