Select Page

Jak informuje na swojej stronie Urząd Dzielnicy Praga Południe: „w dniach 29.01.2018 r. – 03-03-2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-20.00 i w soboty w godzinach 9.00-20.00 pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, zgodnie z upoważnieniem wynikającym z art. 144 Ordynacji podatkowej, będą dostarczać Mieszkańcom Dzielnicy decyzje w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2018.”

Przypominamy, że do obowiązków pracowników należy:

 • doręczenie przesyłki po uzyskaniu czytelnego podpisu odbiorcy wraz z datą na zwrotnym potwierdzeniu odbioru,
 • udzielanie adresatowi informacji dotyczącej doręczanej korespondencji urzędowej oraz miejsc, w których można dokonywać bezprowizyjnej wpłaty.

Doręczyciele nie są uprawnieni do pobierania od Mieszkańców opłat z tytułu podatku od nieruchomości jak również żadnych opłat z tytułu doręczenia decyzji.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Budżetowo-Księgowego Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy: Pani Grażyna Wysocka, tel. 22 44-35-280, gwysocka@pragapld.waw.pl

Punkty/lokalizacje do przyjmowania wpłat otwartych:

 1. Warszawa (Praga-Południe) 04-358 Ulica Grochowska 246
 2. Warszawa (Praga-Południe) 03-998 Ulica Generała Romana Abrahama 12
 3. Warszawa (Praga-Południe) 03-900 Ulica Francuska 11 A
 4. Warszawa (Praga-Południe) 03-935 Ulica Zwycięzców 46
 5. Warszawa (Praga-Południe) 03-979 Ulica Egipska 7
 6. Warszawa (Praga-Południe) 04-043 Ulica Ostrzycka 2/4
 7. Warszawa (Praga-Południe) 04-340 Ulica Kobielska 17
 8. Warszawa (Praga-Południe) 03-996 Ulica Samolotowa 4
 9. Warszawa (Praga-Południe) 03-996 Ulica Szkoły Orląt 4
 10. Warszawa (Praga-Południe) 03-912 Aleja Jerzego Waszyngtona 26
 11. Warszawa (Praga-Południe) 04-141 Plac Piotra Szembeka 1
 12. Warszawa (Praga-Południe) 04-141 Ulica Łukowska 2a
 13. Warszawa (Praga-Południe) 04-186 Ulica Grochowska 23/31
 14. Warszawa (Praga-Południe) 04-026 Aleja Stanów Zjednoczonych 51
 15. Warszawa (Praga-Południe) 04-026 Ulica Majdańska 13
 16. Warszawa ( Praga-Południe) 04-333 Ulica Serocka 25/20
 17. Warszawa ( Praga-Południe) 04-041 Ulica Międzyborska 48
 18. Warszawa ( Praga-Południe) 03-982 Ulica Generała Stanisława Skalskiego 3/U7

Przypominamy, że termin osoby fizyczne mają możliwość opłaty podatku od nieruchomości w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Więcej informacji na temat podatku od nieruchomości w 2018 roku znajdziecie na stronie: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1089710,podatek-od-nieruchomosci-2018-terminy-stawki.html