Select Page

STERYLIZACJA/KASTRACJA:

Właściciele psów i kotów zamieszkujący na terenie Warszawy mogą skorzystać z możliwości bezpłatnej sterylizacji i kastracji psów i kotów w kilkudziesięciu lecznicach weterynaryjnych. Ich aktualny wykaz można znaleźć na stronie: https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/27A1237C-22DD-4B5D-8CD8-6BA293FEF8C9/1341309/09042018wykazlecznicsterylizacje2019.docx – niestety w tym roku (2018) znowu w programie nie ma żadnej placówki z Pragi Południe 🙁 .

Właściciele psów i kotów zamieszkujący na  terenie m.st. Warszawy mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego zaczipowania zwierzęcia, w jednym z wybranych zakładów leczniczych (bez względu na dzielnicę zamieszkania).

Miasto pokrywa koszty zabiegu sterylizacji/kastracji obejmujące:

 • wizytę kwalifikującą w tym badanie kliniczne przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt,
 • wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej,
 • zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,
 • wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez miasto jest:

 • posiadanie ważności uprawień (e-hologramu) i okazanie „Karty Warszawiaka” lub „Karty Młodego Warszawiaka” (dot. osób pełnoletnich),
 • wypełnienie przez właściciela zwierzęcia – w dwóch egzemplarzach – formularza pn. Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota na koszt m.st. Warszawy w 2018 roku” . Formularze dostępne są w zakładach leczniczych,
 • okazanie dowodu tożsamości,
 • okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota),
 • ukończenie przez zwierzę 6 miesiąca życia,
 • to, aby pies i kot był oznakowany elektronicznie (zaczipowany). Ponadto,
  w przypadku psów wymagane jest aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Pełne informacje o warunkach realizacji usługi znajdziecie tu: .

CZIPOWANIE:

Czipowanie zwierząt wykonywane jest w tych samych lecznicach co zabiegi sterylizacji i kastracji: https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/27A1237C-22DD-4B5D-8CD8-6BA293FEF8C9/1341021/09042018wykazlecznicczipowanie2018.docx

Właściciele psów i kotów zamieszkujący na  terenie m.st. Warszawy mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego zaczipowania zwierzęcia, w jednym z wybranych zakładów leczniczych (bez względu na dzielnicę zamieszkania).

Warunki skorzystania z bezpłatnego oznakowania psa/kota:

 • wypełnienie w 2 egzemplarzach przez właściciela/organizację pozarządową/inny podmiot wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/kota. Formularze są dostępne w zakładach leczniczych,
 • okazanie dowodu tożsamości,
 • okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota),
 • ukończenie przez zwierzę 12 tygodnia życia.

Pełne informacje o warunkach realizacji usługi znajdziecie tu: .

Obie akcje prowadzone będą do 14 grudnia 2018 r. lub wyczerpania środków finansowych.

Pełna informacja o akcji oraz wykaz klinki weterynaryjnych prowadzących usługi dofinansowane przez miasto znajduje się tutaj:

📣Uwaga!📣 Akcja bezpłatnej sterylizacji i kastracji czworonogów 🐕🐈 trwa. W tym roku zabiegom będzie mogło zostać…

Opublikowany przez Miasto Stołeczne Warszawa 16 kwietnia 2018