Select Page

17/05/2018 (czwartek), cała Warszawa:

Start zapisów na „Lato w Mieście”, w 2018 roku, w Dzielnicy Praga-Południe.

Jak informuje na swojej stronie www Urząd Dzielnicy Praga Południe, w dniu 17 maja 2018 startuje „rekrutacja” w tegorocznej akcji „Lato w mieście”.

Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące zapisów, do placówek na Saskiej Kępie:

Harmonogram zapisów na Warszawski  Programu „Lato w Mieście 2018”.
Data Etap zapisów/czynności kandydata
od do
17 maja 29 maja Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
godzina 12.00 godzina 12.00
7 czerwca Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
godzina 16.00 i niezakwalifikowanych
7 czerwca 18 czerwca godzina 12.00 Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
godzina 16.00 Dokonanie opłaty za żywienie (na wskazane przez szkołę konto)
8 czerwca godzina 8.00 18 czerwca godzina 15.00 Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie Lato w Mieście 2018, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
– karty kwalifikacyjnej
– potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwiedzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie
19 czerwca Informacja o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych
 godzina 16.00
21 czerwca Aktualizacja wykazu wolnych miejsc
godzina 12.00
21 czerwca 31 sierpnia Zapisy na wolne miejsca
godzina 12.00

 

Zapisy uczestników na Warszawski Program „Lato w Mieście 2018” odbywają się przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem:  www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

 

Wykaz placówek realizujących Warszawski Program „Lato w Mieście 2018” w formie wakacyjnych placówek edukacyjnych – na Saskiej Kępie:

  • w okresie od 25.06.2018 r. do 27.07.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 143
Al. Stanów Zjednoczonych 27
nr tel. 22 617 72 32

  • w okresie od 13.08.2018 r. do 31.08.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 373
ul. Angorska 2
nr tel. 22 617 57 24

Szkoła Podstawowa nr 397
ul. Afrykańska 11
nr tel. 22 617 68 03

 

Pełną listę placówek na Pradze Południe znajdziecie tutaj: http://www.pragapld.waw.pl/lwm-2018.html#start