Select Page

17/06/2018 (niedziela), 09:00 – 20:00, Saska Kępa:

wybory do Rad Osiedli (Samorządu Saskiej Kępy)!

TERMIN GŁOSOWANIA:

niedziela, 17/06/2018, w godzinach 09:00 – 20:00.

OBSZARY GŁOSOWANIA I KOMISJE:
Nr obwodu Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej
5 ul. Adampolska: cała, Al. Jerzego Waszyngtona:  strona parzysta od nr 2A  do nr 46, ul. Al. Stanów Zjednoczonych: strona nieparzysta od nr 21 do nr 35, Alfreda Nobla: cała, ul. Angorska: cała, ul. Berezyńska: cała ul. Brazylijska cała, ul. Czeska: cała, ul. Dąbrowiecka: cała, Dąbrówki: cała, ul. Elsterska: cała, Estońska: cała, Finlandzka: cała, ul. Francuska: cała,  ul. Genewska: od nr 21 do nr 40A,  ul. Gruzińska: cała, ul. Holenderska: cała, Irlandzka: cała, ul. Jakubowska : cała ul. Jana Styki: cała, ul. Katowicka: cała, ul. Królowej Aldony: cała, ul. Kryniczna: cała, ul. Kubańska cała, ul. Lipska cała, ul. Londyńska cała, Łotewska: cała, ul. Meksykańska cała, ul. Międzynarodowa: cała, ul. Niekłańska cała, ul. Nurska: cała, ul. Obrońców: cała, ul. Paryska: strona parzysta od nr 16 do 30 i strona nieparzysta od nr 17 do 39, ul. Peszteńska: cała, ul. Plac Przymierza: cały, ul. Poselska: cała, ul. Radziłowska: cała, ul Saska: strona parzysta od nr 42 do nr 102/104 oraz strona nieparzysta od nr 57 do nr 113, ul. Szczuczyńska: cała, ul. Walecznych: cała, ul. Wał Miedzeszyński: 818/820 do nr  872, ul. Wandy: cała, ul. Wąchocka: cała, ul. Zakopiańska: cała, ul. Zwycięzców: cała. ul. Zwycięzców 7/9

(XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałem Dwujęzycznym im. Bolesława Prusa)

6 ul. Afrykańska: cała, ul. Al. Stanów Zjednoczonych: strona parzysta od nr 16 do nr 26, ul. Algierska: cała,  ul. Alzacka: cała, ul. Arabska: cała, ul. Argentyńska: cała, ul. Ateńska: cała, ul. Bajońska: cała, ul. Berneńska: cała, ul. Brukselska: cała,  ul. Bułgarska: cała, ul. Drezdeńska: cała, ul. Egipska: cała, ul. Genewska: strona parzysta i nieparzysta od nr 1 do nr 19A, ul. Grecka: cała, ul. Indyjska: cała, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego: od nr 53 do nr 53G,  ul. Kanadyjska: cała, ul. Koreańska: cała, ul. Libijska: cała, ul. Lizbońska: cała,  ul. Lotaryńska: cała, ul. Marokańska: cała, ul. Nubijska: cała,  ul. Paryska: strona parzysta i nieparzysta od nr 2 do nr 11/15 oraz nr 12 i 14, ul. Rapperswilska: cała, ul. Rumuńska: cała, ul. Rzymska: cała, ul. Saska: strona parzysta od nr 2 do nr 16, strona nieparzysta od nr 3 do nr 9L, ul. Wał Miedzeszyński: 345, 389A, ul. Wersalska: cała, ul. Złoczowska: cała. al. Stanów Zjednoczonych 24

(Zespół Szkół nr 37)

KANDYDACI:

OBWIESZCZENIE OSIEDLOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OSIEDLA SASKA KĘPA z dnia 30 MAJA 2018 roku.

Lista kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Osiedla wyznaczonych na dzień 17 czerwca 2018 roku.

1. Banaszkiewicz Sławomir Wojciech, lat 30
2. Bartoszewski Piotr, lat 38
3. Biskup Arkadiusz, lat 40
4. Bortkiewicz Damian, lat 23
5. Browarska-Popiołek Magdalena Sylwia, lat 40
6. Brykowska-Liniecka Ewa, lat 61
7. Fryc Barbara, lat 60
8. Gac Mariola Anna, lat 53
9. Gac Tomasz Marcin, lat 28
10. Jaworski Grzegorz, lat 60
11. Koślińska Magdalena, lat 62
12. Lenar-Bielecka Anna, lat 67
13. Morończyk Daniel Antoni, lat 37
14. Marzec Katarzyna, lat 52
15. Piętka Magdalena, lat 29
16. Popkowski Przemysław, lat 42
17. Rozum Małgorzata, lat 63
18. Rudzki Tadeusz, lat 30
19. Rubenfeld-Koralewska Magda, lat 36
20. Siekaniec Mirosław, lat 45
21. Skotarek Paweł, lat 36
22. Szydlowska Ewa, lat 54
23. Śpiewak Michał, lat 44
24. Terlecka Mirosława, lat 70
25. Tworkowska-Pieńkosz Jolanta, lat 39
26. Wierzbicka Katarzyna,lat 33
27. Wierzbowski Czesław, lat 58
28. Wierzbowski Michał, lat 24
29. Wyrożemski Andrzej, lat 58
30. Żurańska Urszula, lat 54

*Nazwiska zaznaczone pogrubioną czcionką oznaczają osoby, które udostępniły swoje notki biograficzne.

SYLWETKI KANDYDATÓW

(nadesłane notki – niestety nie wszyscy kandydaci podzielili się informacjami o sobie):

Kandydat nr 1 – Banaszkiewicz Sławomir Wojciech, lat 30

Mieszkaniec Saskiej Kępy od 8 lat. Od początku zauroczony klimatem i architekturą Osiedla. Dlatego jako Radny w pierwszej kolejności chcialby zadbać o zachowanie unikalnej architektury oraz walorów przyrodniczych tego miejsca. Dodatkowo posiadając doświadczenie w pracy w samorządzie chciałbym poprawić komunikacje na lini mieszkańcy – Urząd Dzielnicy, Urzad Miasta, Jedostki Organizacyjne. Prywatnie, mąż i tata dwóch chłopców.

Kandydat nr 3 – Biskup Arkadiusz, lat 40

Urodziłem się i wychowałem się na Saskiej Kępie w domu rodzinnym przy ul. Dąbrowieckiej.
Przedszkole na Obrońców potem „siedemnastka” (dużo osób pamięta ) i liceum im. B. Prusa,
Magister ekonomii , podyplomowo zarządzanie nieruchomościami, licencja 17043.
Od sześciu lat prowadzę na Saskiej Kępie własną firmę administrującą nieruchomościami.
Społecznie od 10 lat członek Stowarzyszenia Obywatelskiego Saska Kępa.
Miłośnik Saskiej Kępy, psów, piłki nożnej, rowerów i kawy.

Działania w samorządzie ukierunkuję na następujące cele:

  • Wygoda mieszkańców – parkowanie – pomoc ludziom zdezorientowanym w sprawach utykających w labiryncie przepisów często nieprzystosowanych do szczególnych sytuacji, np. parkowanie przed własnymi posesjami – niemożliwe z różnych przyczyn, lobbowanie w sprawie odstępstw od przepisów i możliwości wydzielenia specjalnej strefy.
  • Saska Kępa – Dzielnica – Miasto Ogród – jestem wnukiem Stanisława Barylskiego, architekta i budowniczego „starej” Saskiej Kępy który miłując w/w rejon „założył” gniazdo rodzinne na ul. Dąbrowieckiej, kontynuując rodzinne uwielbienie Kępy, będę dalej dążył do zachowania piękna zabytkowego charakteru zabudowy.
  • Dziurawe jezdnie – bardzo zniszczone Brukselska, Walecznych, Dąbrowiecka, Lotaryńska, Łotewska i wiele innych – najwyższy czas na przeznaczenie środków z budżetu dzielnicy Praga-Południe na remonty.
  • Sport i rekreacja – podjęcie działań w sprawie budowy krytej pływalni na Saskiej Kępie, przy liceum im. B. Prusa oraz rozlokowanie klubów sportowych z odpowiednim zapleczem wzdłuż Wisły na wysokości Saskiej Kępy.
  • Mieszkańcy – rozlokowanie ławek dla spacerujących osób starszych oraz matek z dziećmi, ulokowanie miejsca specjalnie przeznaczonego do zabawy i wypoczynku z psami, tzw. Wybiegu.

Kandydatka nr 6 – Brykowska-Liniecka Ewa, lat 61

Mieszkam na Saskiej Kępie od dzieciństwa. Jestem ilustratorką i projektantką. Nie należę do żadnej partii politycznej.

Od 10 lat jestem zaangażowana w działania społeczne na rzecz zachowania charakteru Saskiej Kępy, jej architektury, zieleni i estetyki a także związków sąsiedzkich i potrzeb mieszkańców.

Należę do Stowarzyszenia ŁADna Kępa, w którym działam w szerokim zakresie m.in.:
– współtworzę wystawę O Architektach, Architekturze i Miejscach Saskiej Kępy, prezentowaną podczas kolejnych edycji Święta Saskiej Kępy;
– aktywnie uczestniczę w organizowaniu powołanej przez ŁADną Kępę Nagrody im. Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy dla najlepszych realizacji na Saskiej Kępie, której celem jest promowanie dobrych praktyk architektonicznych;
– reprezentuję ŁADną Kępę w powołanym przez Burmistrza Zespole ds. Parkowania i Organizacji Ruchu, w którym wraz ze Stowarzyszeniem Obywatelskim Saska Kępa, Samorządem Mieszkańców Saskiej Kępy i Towarzystwem Przyjaciół Saskiej Kępy zabiegamy o poprawę sytuacji komunikacyjnej SK (https://www.facebook.com/Stowarzyszenie.LADnaKepa/).

Działając w ŁADnej Kępie a także indywidualnie, realizuję pomysły zmierzające do uporządkowania przestrzeni publicznej.

Jestem inicjatorką akcji Wokół Plonu, której celem było przywrócenie pierwotnego stanu miejsca przy zbiegu ulic Katowickiej i Zwycięzców: rekonstrukcja płaskorzeźby, odbudowa dwóch ław i utworzenie skweru. Nadal opiekuję się tym miejscem, a także prowadzę fanpage Wokół Plonu na facebooku. Współpracowałam przy tworzeniu koncepcji Ptasiego Ogrodu przy ulicy Nobla – zwycięskiego projektu Budżetu Partycypacyjnego w 2017 r (https://www.facebook.com/Wokol.Plonu/)

Wspieram działania lokalne wielu organizacji i indywidualnych mieszkańców poprzez bezinteresowne wykonywanie na ich potrzeby plakatów, ulotek, logotypów itp.
Współtworzyłam wystawę pt. “Rzeźbiarze Saskiej Kępy wczoraj i dziś” otwierającą działalność PROM-u Kultury Saska Kępa w 2011 r.
Włączam się zawodowo w życie Saskiej Kępy: m.in. jako ilustratorka i projektantka uczestniczyłam w wystawie “Artyści Saskiej Kępy”.
Moją pasją jest historia Saskiej Kępy, dlatego w ramach prac Samorządu Osiedlowego, oprócz powierzonych mi zadań oraz obowiązków, pragnęłabym stworzyć Archiwum Saskiej Kępy – Moja Saska Kępa – pod patronatem państwowej instytucji. Zadaniem Archiwum – miejsca dostępnego dla każdego saskokępianina chcącego podzielić się swoją historią i dokumentami – byłoby utrwalenie i ocalenie od zapomnienia historii Kępy, czasów jej powstawania, jej architektury, zwyczajów i życia mieszkańców.
Serdecznie zapraszam w niedzielę 17 czerwca br. na wybory i do oddania głosu również na mnie.

Linki dla zainteresowanych:
https://www.saskakepa.waw.pl/obiekt/1314/stowarzyszenie-ladna-kepa
https://www.saskakepa.waw.pl/nagroda/
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34886,8176509,Sa_chetni_zeby_ratowac_plaskorzezbe_na_Saskiej_Kepie.html
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,10643826,_Plon__uratowany__200_osob_na_odslonieciu_rzezby.html
http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/uroczysta-sesja-rady-miasta-na-zamku-kr-lewskim

https://ipragapoludnie.pl/artykul/zwycieskie-projekty-do-budzetu-partycypacyjnego-na-pradze-poludnie/55062

Kandydatka nr 14 –  Marzec Katarzyna, lat 52

Mieszkam na Saskiej Kępie od 25 lat. Miejsce to, związane jest z całym moim dorosłym życiem. Tu stawiałam swoje pierwsze kroki zawodowe, pracując w placówce dyplomatycznej, założyłam rodzinę. Dzieci uczęszczały o przedszkoli, szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie Saskiej Kępy. To dało im po części dobrą bazę wychowawczą, dzięki której stały się mądrymi i samodzielnymi Kobietami. Od wielu lat pracuję w zagranicznej korporacji, więc wielozadaniowość, praca zespołowa, potrzeba kreatywności oraz realizacji zadań na czas, towarzyszą mi na co dzień. Nie należę do żadnej partii. Lubię muzykę, dużo zwiedzam, ciekawią mnie pomysły młodego pokolenia oraz doświadczenie starszego pokolenia.

Do Rady kandyduję po raz pierwszy. Chciałabym mieć swój udział w utrzymaniu Saskiej Kępy w czystości, porządku, oraz dbałości o zachowanie jej walorów takich jak zieleń, architektura, cisza.

Kandydatka nr 15 – Piętka Magdalena, lat 29

Mieszkam na Saskiej Kępie od urodzenia.
Działam w Stowarzyszeniu ŁADna Kępa, które troszczy się o zachowanie i popularyzowanie unikalnego, zabytkowego charakteru Saskiej Kępy w sferze architektury, zieleni i ładu przestrzennego.
Nasze osiedle to dla mnie oaza spokoju i zieleni pośród miejskiego zgiełku.
Dlatego z zapałem i entuzjazmem działam na rzecz lokalnej społeczności, aby Saska Kępa była miejscem przyjaznym zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających ją gości.
WYBORY DO RADY OSIEDLA SASKA KĘPA ODBĘDĄ SIĘ W NIEDZIELĘ 17.06.2018.
KOMISJE WYBORCZE W ZS 37 (DAWNIEJ TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI) ORAZ LO IM. B. PRUSA BĘDĄ CZYNNE W GODZINACH 9:00 20:00.
ZAPRASZAM NA WYBORY!

Kandydat nr 16 – Przemysław Popkowski, lat 42

Saskokępianin w trzecim pokoleniu.
Interesują mnie wszelkie sprawy związane z moją Saską Kępą: od przysłowiowej dziury w jezdni, po rozwiązania systemowe jak organizacja ruchu i parkowania. No i oczywiście historia dzielnicy.
Jestem aktywnym działaczem Stowarzyszenia Obywatelskiego Saska Kępa zajmującego się głównie kulturą i historią Saskiej Kępy, ale także sprawami bieżącymi.
Od lat współorganizuję Święto Saskiej Kępy, drugi raz z rzędu miałem przyjemność zasiadać w Radzie Programowej ŚSK. Przez kilka edycji Święta współorganizowałem Saską Grę Miejską, byłem współautorem pytań dla zawodników.
Pisuję artykuły do periodyku „Saska Kępa”, głównie dotyczące historii dzielnicy (ostatnio cykl: „Historia, niepełna, jednej” ulicy). Jestem także autorem kilkudziesięciu haseł w internetowej historii Warszawy na http://warszawa.wikia.com.
Jako Saskokępianin, ale i działkowiec, od początku zaangażowałem się w inicjatywę przeciwników tzw. tramwaju na Gocław.
Jestem inicjatorem oraz członkiem Zespołu ds. Parkowania i Organizacji Ruchu na SK przy Burmistrzu Dzielnicy. Wspólnie z Samorządem SK, Ładną Kępą oraz Towarzystwem Przyjaciół SK forsujemy zmiany, które według nas są najkorzystniejsze dla dzielnicy.
W 2015 roku doprowadziłem do odsłonięcia tablicy upamiętniającej Aleksandra Żabczyńskiego na kamienicy przy ul. Łotewskiej 4. Dwa lata później udało mi się przekonać Komisję Nazewnictwa miasta st. Warszawy do nazwania początku ulicy Walecznych przy Wale Miedzeszyńskim Zaułkiem Marii i Aleksandra Żabczyńskich, który 21 czerwca 2017 roku został uroczyście otwarty. Następnie wraz z dyrekcją PROM-u Kultury Saska Kępa zainicjowałem cykl pokazów polskich przedwojennych filmów pt. ” W dawnym kinie”.
Na Facebooku prowadzę m.in. strony: Stowarzyszenie Obywatelskie Saska Kępa, Zaułek Żabczyńskich, Tak dla właściwego wykorzystania identyfikatorów SK oraz Rodzinne Ogrody Działkowe Warszawa
Jeżeli zostanę wybrany do Samorządu Saskiej Kępy będę robił dokładnie to co teraz, czyli działał na rzecz mojej dzielnicy – mam nadzieje, że w szerszej skali.

Kandydat nr 18 – Rudzki Tadeusz, lat 30

Od urodzenia (1988) mieszkam na Saskiej Kępie, jestem z Rodziny, która związana jest z tą częścią miasta od kilku pokoleń. Mam wyższe wykształcenie, na co dzień jestem pracownikiem organizacji pozarządowej, nie należę do żadnej partii politycznej. W wolnym czasie lubię podróżować i żeglować.

Stale interweniuję w rozmaitych sprawach lokalnych z wykorzystaniem takich narzędzi jak nr 19 115 czy budżet partycypacyjny. Od 2014 działam w radzie osiedla (Samorządzie Mieszkańców Saskiej Kępy), dzięki czemu przyczyniłem się do wzrostu liczby interwencji kierowanych do Urzędu Dzielnicy (http://kepa.waw.pl/interwencje.htm). Jestem też główną osobą odpowiedzialną za obecność Samorządu Mieszkańców w mediach społecznościowych w kadencji 2014-2018.

Wspólnie z innymi mieszkańcami angażuję się m.in. w takie inicjatywy jak:
– projekt „Ptasi ogród przy ulicy Nobla” w budżecie partycypacyjnym;
– inicjatywa „Wokół Plonu”, za którą otrzymałem „Nagrodę im. Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy”;
– akcja „Cicho jest w Parku Skaryszewskim”, która została wyróżniona „Nagrodą Pańskiej Skórki” – w działaniach uczestniczę z ramienia ogólnodzielnicowego Stowarzyszenia „Wiatrak”, którego jestem współzałożycielem.

Wcześniej w sprawy lokalne angażowałem się przede wszystkim w obszarach związanych z kulturą i tożsamością lokalną. Jestem współautorem m.in. wystawy planszowej „Warto o nich pamiętać. Rzeźbiarze Saskiej Kępy” (2010) oraz katalogu pierwszej wystawy w Klubie Kultury „Rzeźbiarze Saskiej Kępy wczoraj i dziś” (2011). Prowadziłem panel podczas finisażu wystawy „Artyści Saskiej Kępy” (2016), ponadto współtworzę stronę internetową o Józefie Gosławskim, rzeźbiarzu związanym z Saską Kępą.

Od lat publikuję w lokalnej prasie (m.in. gazecie „Saska Kępa”, gdzie informuję o działaniach Samorządu Mieszkańców) oraz wypowiadam się dla mediów w rozmaitych sprawach lokalnych.

W kolejnej kadencji Samorządu chciałbym podejmować interwencje w takich sprawach jak:
– poprawa infrastruktury i warunków ruchu dla pieszych
– ochrona terenów zielonych – skwerów, otoczenia Kanału Wystawowego oraz obszaru Rodzinnych Ogrodów Działkowych
– uwzględnianie interesu społeczności lokalnej przy organizacji imprez masowych oraz przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych
– jakość przestrzeni publicznej – w tym stan rzeźb plenerowych w okolicy Międzynarodowej i Afrykańskiej
– kontynuacja współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i nieformalnymi inicjatywami mieszkańców
– kontynuacja współpracy z sąsiednimi radami osiedli i wspólne wystąpienia w interesie całej dzielnicy.

Kandydatka nr 19 – Rubenfeld-Koralewska Magda, lat 36

Lokalna patriotka Saskiej Kępy, aktywistka i „seryjna” wolontariuszka. Przesiębiorczyni społeczna, szczególnie zainteresowana projektami na przecięciu aktywizmu, edukacji i sztuki. Założycielka kilku Festiwali oraz projektów społecznych i kulturalnych, aktywnie działająca na rzecz odnowy życia żydowskiego w Polsce. W dzielnicy działa m.in. w Stowarzyszeniu „Wiatrak”, gdzie podejmuje aktywności na rzecz ochrony terenów zielonych, ograniczenia samowoli deweloperów, większej transparentności i podnoszenia standardów zarządzania. Zależy jej na zwiększaniu partycypacji obywateli we współdecydowaniu i zarządzaniu miastem oraz na budowaniu porozumień ponad podziałami społecznymi i politycznymi. Z zawodu grafik komputerowy i działaczka trzeciego sektora.

Kandydat nr 21 – Skotarek Paweł, lat 36

Od urodzenia (czyli od 36 lat) mieszkaniec Saskiej Kępy. Z wykształcenia prawnik i historyk. Przez wiele lat przedsiębiorca, obecnie doradca w sektorze publicznym. Działacz trzeciego sektora, członek i jeden z założycieli Stowarzyszenia Wiatrak. Członek Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy mijającej kadencji.

Kandydat nr 23 – Śpiewak Michał, lat 44

Na Saskiej Kępie mieszkam 20 lat. Dobiega końca moja druga kadencja w radzie osiedla Saskiej Kępy. Jestem jej vice przewodniczącym. Podczas przeszło stu moich dyżurów w ciągu ostatniej kadencji przyjętych zostały dziesiątki mieszkańców, którzy zgłaszali swoje pomysły, problemy, czy pytania. Na tej bazie często powstawały pisma kierowane do Urzędu Dzielnicy. Nie należę do żadnej partii politycznej.
Kandyduję ponownie, gdyż widzę, że mieszkańcy korzystają z tej Rady a także zależy mi, by mieć wpływ na zmiany jakie zachodzą na Saskiej Kępie.
W tym roku w ramach Budżetu Partycypacyjnego jest realizowany mój projekt.
Należę do ogólnodzielnicowego Stowarzyszenia „Wiatrak”.
Prowadzę również Fundację, która aktualnie realizuje projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w zdegradowanej po PGR-owskiej rzeczywistości. Ale to już daleko stąd.

Kandydatka nr 25 – Tworkowska-Pieńkosz Jolanta, lat 39

Mieszkam na Saskiej Kępie na Osiedlu Międzynarodowa. Byłam Członkiem Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy w kończącej się właśnie kadencji. Wraz z sąsiadami i przyjaciółmi złożyliśmy w tym czasie m.in. projekt do BP Warszawy „Kanał Wystawowy wizytówką Saskiej Kępy”, który zwyciężył i został zrealizowany w 2016 roku. Jestem osobą aktywną społecznie, nie są mi obojętne sprawy które dzieją się wokół mnie. Jeśli widzę problem – reaguję, pisze pisma, zgłaszam do odpowiednich urzędów, służb odpowiedzialnych za daną sprawę.
Uważam, że aby coś osiągnąć dla swej społeczności lokalnej trzeba być aktywnym uczestnikiem jej życia.
Prywatnie jestem z wykształcenia prawnikiem, z zawodu księgową, mam męża oraz cudowną czwórkę dzieci – które od małego uczę że nie można być osobami obojętnymi na to wszystko co dzieje się wokół Nas, w najbliższym Nam otoczeniu.
Zapraszam na głosowanie 17.06 i oddanie swojego głosu również na moją kandydaturę.

HARMONOGRAM PRZEDWYBORCZY:
CZYNNOŚĆ TERMIN
Zgłaszanie kandydatów na członków osiedlowych i obwodowych komisji wyborczych W dni robocze od dnia 23 kwietnia 2018 r. do dnia 27 kwietnia 2018 r.
Powołanie osiedlowych i obwodowych komisji wyborczych Do dnia 18 maja 2018 r.
Zgłaszanie kandydatów na członków rady jednostek Od dnia 21 maja 2018r. do dnia 25 maja 2018r.
Ogłoszenie listy kandydatów Do dnia 1 czerwca 2018 r.
Sporządzenie spisu wyborców Do dnia 28 maja 2018 r.
Udostępnienie spisu wyborców Od dnia od dnia 4 czerwca 2018 r. do dnia 6 czerwca 2018 r.
Przekazanie spisu wyborców przewodniczącym osiedlowych i obwodowych komisji wyborczych W dniu 16 czerwca 2018 r.
Przeprowadzenie głosowania W dniu 17 czerwca 2018 r. w godz. 09:00:-20:00
Ważne uchwały dot. wyborów:

Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do rad jednostek pomocniczych niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/3EA2AB0A-267F-464D-B890-F0C1F00F5420,frameless.htm

Uchwała nadania statutów oraz ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/F4A0102D-BD70-45A0-97F9-EA56BB7B2207,frameless.htm