Select Page

04/07/2018 (środa), 19:00, Stół Powszechny:

Historia w Ogrodzie / vol. 4 / Kolonizacja kresów.

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/1053156498165031/.

„Zapraszamy na spotkanie o kresach, utraconej strefie wpływów Polski, nadal mocno obecnej w zbiorowej wyobraźni, z której wypiera się jednak potworną przemoc, jakiej dopuściła się na tych terytoriach elita szlacheckiej Rzeczpospolitej, przykrywając ją pięknymi ideami. Do tego dochodzi pragmatyczne pytanie: czy geograficzne wysunięcie na wschód na pewno było korzystne politycznie na przestrzeni istnienia Rzeczpospolitej Obojga Narodów?

OPIS
Idealistycznej opowieści o wschodnich rubieżach, na których szlachta i magnateria, kaganek oświaty dzierżąc w dłoniach, prowadziły szlachetną misję cywilizacyjną, przeciwstawimy narrację o podboju, przemocy i kolonizacji.

Balansując między legendą i Arkadią a niedolą chłopstwa w systemie feudalnym i napięciami międzykulturowym zapytamy też o plusy i minusy przesunięcia granic Rzeczpospolitej (wówczas Obojga Narodów) na wschód, daleko za Smoleńsk, Witebsk czy Połtawę. Czy wikłając się w wojny z Turkami i Tatarami, wchodząc w ostry spór z Rosją, nie straciliśmy z oczu procesów modernizacyjnych, których kolebką był Zachód? Jakie były tego położenia geograficznego skutki polityczne, gospodarcze, społeczne?

O to wszystko zapytamy prof. Hieronima Gralę, historyka z UW. Zapraszamy do ogrodu przed Teatrem Powszechnym, a w przypadku złej pogody spotkanie odbędzie się w środku budynku.”