Select Page

10/11/2018 (sobota), 17:00, Stół Powszechny:

Socjalizm dla konserwatystów_ek / spotkania.

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/329991504225277/

„Nie tylko dla konserwatystów_ek, ale dla każdej osoby chcącej wspólnie porozmawiać o alternatywach dla kapitalizmu bez udziału ekspertów_ek z dziedziny ekonomii, socjologii czy antropologii. Chyba, że przyjdą.

Nie tylko socjalizm, ale też komunizm i anarchizm. Bez propagandy i gloryfikowania przeszłości, z domieszką marzeń i fantazji.

Po co? Żeby skonfrontować nasze wizje świata, a jeśli się da, poznajdywać punkty wspólne. Nie ma jednego socjalizmu, jednego komunizmu, jednego anarchizmu, jednego kapitalizmu.

Zapraszamy do wspólnej rozmowy politycznej, bo polityka to, to co wspólne, co dotyczy nas wszystkich, niezależnie czy za świat odpowiedzialność bierzemy, czy nie.

Każda osoba, która przyjdzie będzie mogła uczestniczyć w rozmowie, jeśli wypowiadać się będzie z szacunkiem dla rozmówców i rozmówczyń, podawać źródła swojej wiedzy, jeśli ktoś poprosi oraz nie będzie używać języka przemocy seksistowskiej, klasistowskiej, rasistowskiej, LGBTQ-fobicznenj.

Jeśli spotkanie się powiedzie – spotykamy się kolejny raz.

Moderator: Tomasz Gromadka”