Select Page

22/11/2018 (czwartek), 19:00, Stół Powszechny:

Ludowa historia Polski vol. 1: Widmo.

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/344861759648645/.

„Zapraszamy na pierwsze spotkanie z naszego nowego cyklu „Ludowa historia Polski”. Dyskusje odbywać się będą raz w miesiącu, we czwartki.

Widmo historii ludowej krąży na marginesach debaty o polskiej przeszłości. Sprzysięgły się przeciw niemu sponsorowane przez państwo obrazy husarzy i szlacheckich dworków, a także uwodzące wyobraźnię i oferujące zbiorową amnezję apologie władzy i przywileju. A jednak coraz częściej słychać głosy wyrażające chęć odzyskania ukradzionej przeszłości 90% populacji. Coraz częściej do głosu dochodzi opowieść o tych, którzy wywodzą się nie od mitycznych sarmatów, ale od chłopów pańszczyźnianych, miejskiej biedoty, ludzi luźnych, a wreszcie proletariatu. Z pojedynczych artykułów, książek, konferencji podejmujących tematy buntów chłopskich, plebejskiej autonomii, doświadczeń kobiet, codziennego życia mniejszości wyłania się zarys ludowej historii Polski.

Czym jest ten fenomen? Nową modą intelektualną? Ubraną w progresywny uniform odmianą uwielbianego przez prawicę uwięzienia w przeszłości? A może ważnym przyczynkiem do uwolnienia naszej zbiorowej świadomości od historycznych mitów, które zatruwają teraźniejszość i blokują dostęp do przyszłości? Konieczną rewizją pozwalającą odzyskać przeszłość naszych prababek, w miejsce hołdowania tym, którzy je wyzyskiwali i gwałcili. Sposobem na podważenie wpływu relacji folwarcznej, która wciąż przenika różne aspekty życia społecznego w Polsce? Warunkiem zbudowania prawdziwie demokratycznej i egalitarnej kultury?

Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas spotkania otwierającego cykl „Ludowa historia Polski”. W dyskusji udział wezmą:

Aneta Prymaka-Oniszk
dziennikarka i pisarka, autorka książki Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy (Warszawa 2016) oraz strony internetowej biezenstwo.pl

Maciej Szajkowski
muzyk, dziennikarz, animator kultury, twórca projektów muzycznych Kapela ze Wsi Warszawa i R.U.T.A

Marta Madejska
kulturoznawczymi, zastępczyni redaktor naczelnej Łódzkiej Gazety Społecznej Miasto Ł. Pracuje w Centrum Muzeologicznym Muzeum Sztuki w Łodzi, autorka książki Aleja Włókniarek (2018)

Kacper Pobłocki
antropolog, aktywista ruchów miejskich, pracuje w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) na Uniwersytecie Warszawskim, autor książki Kapitalizm. Historia krótkiego trwania (2017)

Prowadzenie:
Przemysław Wielgosz
redaktor naczelny Le Monde diplomatique – edycja polska

Organizatorzy:

Strefa Wolnosłowa
Stół Powszechny
Teatr Powszechny
Le Monde diplomatique – edycja polska

Spotkania współfinansowane przez m.st. Warszawa w ramach projektu „Stół Powszechny – miejsce spotkań twórczych”.”