Select Page

„Korespondencja przyjaciół opisująca rzeczywistość lat osiemdziesiątych w Polsce, stan wojenny oraz egzystencję solidarnościowych emigrantów we Francji.

Spotkanie prowadzi Edwin Bendyk.

/ wstęp wolny /”