Select Page

23/01/2019 (środa), 19:00, Stół Powszechny:

Mikro / mezo / makro.

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/291927461501247/.

„Trzecie spotkanie w ramach cyklu „Mikro / mezo / makro” poświęcimy temu jak z fizyki wynika chemia. Przez stulecia chemia (a wcześniej alchemia) funkcjonowała jako osobna od mechaniki, optyki, elektryczności, magnetyzmu, dziedzina wiedzy o świecie. Tak było, choć już Newton podejrzewał, że własności różnych substancji wynikają z oddziaływań pomiędzy elementarnymi „korpuskułami”.

Porozmawiamy, jak wyłaniają się nowe względem teorii kwantów prawa chemii kwantowej. Pokażemy, że jest to następstwem rosnącej złożoności obiektów, od pojedynczych cząstek elementarnych i atomów do cząstek wieloatomowych. Opowiemy o metodach, jakimi bada się i obserwuje zjawiska w tej pośredniej skali – stanowiącej pomost między światem mikro a makro.

PROWADZENIE:
dr Grzegorz Łach – pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Zajmuje się elektrodynamiką kwantową, chemią kwantową i szeroko pojętą fizyką obliczeniową.

dr hab. Jan Chwedeńczuk – pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Zajmuje się badaniem podstaw mechaniki kwantowej, lokalnym realizmem i metrologią kwantową.

GOŚĆ:
dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK – pracuje w Zakładzie Mechaniki Kwantowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się chemią kwantową, w szczególności oddziaływaniami międzycząsteczkowymi i przewidywaniem przebiegu reakcji chemicznych pomiędzy zimnymi cząsteczkami.”

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Stół Powszechny – miejsce spotkań twórczych”