Select Page

20/03/2019 (środa), 19:00, Stół Powszechny:

Ludowa Historia Polski vol. 6: Życie seksualne pół-dzikich.

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/584153335433578/.

„Życie seksualne pół-dzikich, czyli antropolog patrzy na ludową seksualność

Popularny stereotyp kreśli obraz wsi jako siedliska społecznego zacofania, klerykalizmu i obyczajowego rygoryzmu. Odnosi się to, w sposób oczywisty, także do wyobrażeń ludowej seksualności. Tymczasem badania historyków i antropologów dowodzą, że sprawy miały się zupełnie inaczej. W XVII-XVIII wieku życie erotyczne mieszkańców wsi pańszczyźnianej na terenach Rzeczypospolitej było względnie swobodne, a normy je regulujące bardziej liberalne niż te obowiązujące wśród ówczesnej szlachty czy mieszczan. Spektrum zachowań seksualnych akceptowanych przez chłopskie społeczności było bardzo szerokie i obejmowało na przykład rozpowszechnione kontakty przed i pozamałżeńskie, stosowanie antykoncepcji, a także tolerancję wobec prostytucji.

Czy zatem wsie pańszczyźniane stanowiły przyczółki obyczajowego postępu? Jak to wyglądało w praktyce? Gdzie i jak się kochano? Czy obyczajowość seksualna chłopów wolna była od przemocy i męskiej dominacji? Jaką rolę w tej sferze odgrywał Kościół i jego nauki? Skąd czerpiemy wiedzę o ludowej seksualności sprzed 300 lat? Kiedy i dlaczego czasy erotycznej swobody chłopstwa się skończyły?

Wykład:
Tomasz Wiślicz, historyk i metodolog historii, profesor w Zakładzie Studiów Nowożytnych Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, autor książek „Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku”, (Warszawa 2001), „Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku. Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia”, (Wrocław 2012).

Prowadzenie: Przemysław Wielgosz (Le Monde diplomatique – edycja polska).

Wstęp wolny.

Spotkania organizowane przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.

Spotkania współfinansowane przez m.st. Warszawa w ramach projektu „Stół Powszechny – miejsce spotkań twórczych„.”