Select Page

18/06/2019 (wtorek), 19:00, Teatr Powszechny:

Cenzura na cenzurowanym – debata.

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/2324336057836652/.

„Cenzura na cenzurowanym” – debata o cenurze w kulturze:

Po wyborach 4 czerwca 1989 roku Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk praktycznie przestał działać, a oficjalnie został zlikwidowany w kwietniu 1990 roku.

W Polsce nie istnieje więc cenzura prewencyjna. Jednak od wielu lat politycy próbują stosować jej inne formy: instytucjonalne, ekonomiczne, prawne, wyznaniowe lub ideologiczne. Dla twórców i organizatorów kultury równie niebezpieczna jest autocenzura, której ulegają w obawie przed represjami lub z chęci ochrony reprezentowanych przez siebie instytucji, przedsięwzięć czy współpracowników.

W raporcie ONZ o wolności kulturowej pod rządami Prawa i Sprawiedliwości czytamy, że „W przypadku dyrekcji i personelu instytucji kulturalnych, to że niektórzy przedstawiciele partii rządzącej nie zgadzają się z wyborami artystycznymi i kulturalnymi dyrekcji i pracowników, przekłada się na powtarzającą się krytykę w mediach, prowadząc niekiedy do wszczęcia dochodzeń, a w szczególnych przypadkach nawet do zwolnień”.

Dlatego Kultura Niepodległa we współpracy z Forum Przyszłości Kultury, Teatrem Powszechnym, Fundacją Bęc Zmiana i innymi organizacjami zaprasza do spotkania różnych środowisk twórczych i wspólnej debaty o cenzurze. Nie tylko nad tym co się wydarzyło i wciąż dzieje, lecz także o tym jak w przyszłości współdziałać i bronić się przed różnymi formami nacisku na kulturę.

Goście: m.in. Milena Bogdanowicz (prawniczka), Karolina Bielawska (reżyserka i scenarzystka m.in. filmu „Mów mi Marianna”), Aleksandra Gajewska (dyrektorka Teatru Rozrywki w Chorzowie, odwołana ze stanowiska przez marszałka województwa śląskiego), dr Piotr Rypson (historyk sztuki, kurator, były zastępca dyrektora i p.o. dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, w grudniu 2018 r. zwolniony z MNW); Paweł Łysak (dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie); Mariusz Sieniewicz (dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie).

Prowadzenie: Bogna Świątkowska (Fundacja Bęc Zmiana), Max Cegielski (Kultura Niepodległa)

Wejściówki: https://www.powszechny.com/rezerwacja/termin.html?id=322

➤ kiedy: 18 czerwca (wtorek), godz. 19.00
➤ gdzie: Teatr Powszechny w Warszawie, foyer główne (ul. Zamoyskiego 20)”