Select Page

Jak informuje nas Urząd Dzielnicy Praga Południe, 2 września rusza program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla osób 65+.
Szczepienia będą dostępne także dla pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego oraz podopiecznych noclegowni i schronisk.

Lista placówek (w podziale na dzielnice) realizująca ten projekt znajduje się na stronie: http://www.um.warszawa.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/programy-zdrowotne/program-szczepien-ochronnych-przeciwko-grypie-dla-osob-od?fbclid=IwAR18En9mCjiggmzAHdnrMdQqCzXsPWbpKNp_SQbFGa1AuHcIxmxSKDRDNkc.

Lista placówek na Saskiej Kępie – poniżej.