Select Page
13/10/2019 (niedziela), 18:00, Stół Powszechny:

Zmiany klimatyczne – grupa wsparcia Warszawa.

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/359046668378800/ .

KOLEJNE SPOTKANIE W RAMACH GRUPY WSPARCIA

WAŻNE: Spotkanie służy zadbaniu o siebie i swoje emocje w obliczu zmian klimatycznych.

Zmiany klimatyczne to fakt. Ciężko żyć z wizją czekającej nas zagłady, z frustracją związaną z poczuciem braku wpływu. Nie chcemy się uspokoić ale spróbować przekierować strach w coś twórczego. A przede wszystkim wyjść sprzed komputera by pogadać z ludźmi, których gnębią podobne lęki. Nasza grupa służy:

– dzieleniu się wsparciem emocjonalnym,

– zwalczaniu poczucia bezradności wobec problemu, bo bezradność związuje ręce.

– wymianie użytecznych informacji w temacie zmian klimatycznych

– pogłębiania wglądu i zrozumienia u uczestników oraz szukaniu rozwiązań.

Wydarzenie będzie cykliczne.

Zapisy: projekt.czujczuj@gmail.com .