Select Page

„APPendix – Akademia Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego

Temat spotkania: ,,Integrity i charakter. Uczciwość wobec siebie.”

/ bilety 20 zł /”