Select Page
17/11/2019 (niedziela), 17:00, PROM Kultury Saska Kępa:

Koncert charytatywny Stowarzyszenia Rada Polek.

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/956088388117544/.

„Wystąpi Chór Soul Connection Gospel Group pod kierownictwem Beaty Stasiak
W programie loteria fantowa, stoisko świąteczne oraz poczęstunek.

Bilet wstępu o wartości 30 zł jest darowizną przeznaczoną na dofinansowanie budowy w Szlachtowej koło Szczawnicy domu mieszkalnego dla podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, którzy utracili swoich rodziców lub opiekunów.

/ cegiełka 30 zł /”