Select Page
04/12/2019 (środa), 18:00, siedziba Samorządu mieszkańców Saskiej Kępy:

Prelekcja o ochronie ptaków i innych zwierząt w mieście.

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/571235630321712/.

„Zapraszamy na prelekcję o ochronie dzikich zwierząt w mieście: ptaków i nietoperzy w budynkach oraz zwierząt związanych z terenami zielonymi.

Dowiecie się, gdzie w mieście można spotkać sowy i nietoperze i kto mieszka pod Waszym parapetem.
Czego do życia potrzebuje jerzyk, a czego jeż 🙂 ?
Które gatunki są chronione, jakie są praktyczne rozwiązania chroniące zwierzęta na terenach zielonych, jak pomagać i kiedy interweniować, ale także jak zabezpieczać budynki przed brudzeniem ich przez ptaki?
Będą praktyczne wskazówki jak postępować, by miasto było przyjazne dla ptaków i innych zwierząt. Będą też informacje o tym jak chronić drzewa w mieście (na przykładzie Saskiej Kępy).

Wstęp wolny.


Na tym spotkaniu połączymy 2 tematy dotyczące ochrony zwierząt w mieście, ale w różnych miejscach w Warszawie Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP) robi też 2 różne prelekcje o ochronie zwierząt. Ich szczegółowy opis znajdziecie poniżej. Robimy je w spółdzielniach mieszkaniowych, urzędach dzielnic, bibliotekach i nie tylko. Możemy zrobić tam, gdzie chcecie (do 15.12.2019) – jeżeli zgłosicie się dla nas przez „fejsa” albo mail info@stop.eko.org.pl

Oto szczegółowy opis prelekcji, które możemy przeprowadzić:

1. „Ochrona ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych”.

WPROWADZENIE:
W większości budynków znajdują się chronione siedliska chronionych gatunków ptaków i nietoperzy. Zagrażają im prace remontowe i rozbiórkowe. Wiele zwierząt należących do chronionych gatunków ginie podczas prowadzonych prac, co oznacza, że łamane jest prawo. W Warszawie podejmowane są różne działania na rzecz ochrony ptaków i nietoperzy w budynkach. Jednym z nich są dofinansowane przez urząd miasta szkolenia dla urzędników, straży miejskiej, mieszkańców.

ZAGADNIENIA:
Osoby biorące udział w spotkaniu zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

1. Gatunki ptaków i nietoperzy i ich siedliska w obiektach budowlanych.

2. Biologia i ekologia ptaków i nietoperzy występujących w obiektach budowlanych.

3. Ochrona ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych – gatunki chronione, uwarunkowania prawne.

4. Metodyka obserwacji ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych.

5. Ekspertyzy ornito – i chiropterologiczne: jako obowiązek w Warszawie, warunek dofinansowania termomodernizacji budynków i ułatwienie prac remontowo budowlanych.

6. Kompensacje przyrodnicze – uwarunkowania prawne; jak zaplanować prawidłowe kompensacje dla różnych gatunków ptaków i nietoperzy; siedliska zastępcze.

7. Zabezpieczanie budynków przed brudzeniem przez ptaki – skuteczne rozwiązania bezpieczne dla zwierząt.

8. Nadzór przyrodniczy nad pracami remontowo-budowlanymi.

9. Wykrywanie nieprawidłowości i interwencje mające na celu ochronę ptaków i nietoperzy; etyka pracy przyrodnika.

2. „Ochrona dzikich zwierząt miejskich terenów zielonych”.

Chcemy dotrzeć m.in. do spółdzielni mieszkaniowych, mieszkańców, urzędników i wykonawców, odpowiedzialnych za terminy i zakres prac takich jak m.in.:
– wycinki i przycinanie drzew i krzewów,
– koszenie trawników,
– wygrabianie liści
– stosowanie pestycydów.

ZAGADNIENIA poruszane podczas spotkania, będą m.in. takie jak:
– uwarunkowania prawne ochrony zwierząt na terenach zielonych
– praktyczne rozwiązania dotyczące ochrony zwierząt na terenach zielonych
– wycinki/przycinanie drzew i krzewów z gniazdami (nie w sez. lęgowym)
– wycinki a nietoperze zimujące w dziuplach
– terminy koszenia a podloty
– „porywanie” podlotów (przez ludzi, myślących, że potrzebują pomocy)
– obrona podlotów przez krukowate
– trucie mrówek = trucie dzięciołów zielonych, które się nimi żywią
– usuwanie/palenie zalegających stert liści i gałęzi = usuwanie/palenie jeży
– różnorodność rodzimych roślin (owoce, nasiona) = pokarm dla bezkręgowców i ptaków
– przejścia dla jeży i innych drobnych zwierząt pod ogrodzeniami
– negatywne skutki stosowania pestycydów
– prawidłowe budki lęgowe dla ptaków jako „ogrodniczej broni biologicznej”
– lepy na szrotówka na kasztanowcach niebezpieczne dla różnych bezkręgowców a nawet małych ptaków (znajdowano przyklejone sikory)
– ptaki i nietoperze i ich siedliska w małej infrastrukturze (latarnie, domki na działkach itp.)
– zbiorniki i zbiorniczki wodne, z których da się napić/wyjść lub które są pułapkami (małe kręgowce, w tym ptaki, też płazy)
– dzikie zakątki ostoją różnorodności biologicznej (nie grabienie liści, martwe drewno, „chwasty”, gęste krzewy)
– łąki kwietne a trawniki.

PROWADZĄCA:
mgr Dorota Zielińska – absolwentka Wydział Biologii UW. Od około 10 lat prowadzi działania na rzecz ochrony ptaków w budynkach. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń dotyczących tej tematyki (dla urzędników, policji, straży miejskiej, przyrodników, w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie). Zagadnienie ochrony ptaków w budynkach przedstawiała także na konferencjach, m.in. w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wspólnie z Dawidem Zyskowskim napisała książkę „Przewodnik do inwentaryzacji oraz ochrony ptaków i nietoperzy związanych z budynkami” (książka do pobrani tu: ). Autorka wielu ekspertyz ornitologicznych dla termomodernizowanych budynków.

***
Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP) realizuje projekt „Przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony zwierząt”. Składa się on z cyklu 22 szkoleń dotyczących ochrony dzikich zwierząt w mieście. Szkolenia są związane z dwoma blokami tematycznymi. Pierwszy dotyczy ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych. Drugi, zwierząt związanych z miejskimi terenami zielonymi: ptaków, ale też ssaków, płazów, bezkręgowców. W ramach projektu są też publikowane na naszej stronie www teksty związane z jego tematyką. Powstały materiały szkoleniowe oraz plakat i ulotka. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Ochrony Środowiska.”