Select Page

„”Bez wspólnego mianownika”:
Anna Elżbieta Borkowska, Karol Stępkowski, Piotr Żurek.

Fotografie uliczne i studyjne, w których dominują emocje i człowiek.

Wystawa czynna do 10 marca 2020.

Wstęp wolny.”