Select Page
20/07/2020 (poniedziałek)*, 17:00, Stół Powszechny/fanpage Strefy WolnoSłowej:

Poniedziałkowe spotkania sąsiedzkie (cykliczne) w Stole Powszechnym – online.

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/307879660368649/.

„Zapraszamy na nowy cykl spotkań sąsiedzkich online, który poprowadzi Agnieszka Różyńska. Tym razem będzie bardziej teoretycznie, zajmiemy się projektami społeczno-artystycznymi – metodami pracy i budowaniem relacji z wybranymi społecznościami oraz zarządzaniem projektami.

Czekamy na Was w lipcowe poniedziałki o 17.00 na fanpage’u Strefy WolnoSłowej. PrzyŁączcie się!

// 06.07.2020 //
🔷 CZYM JEST PROJEKT SPOŁECZNO – ARTYSTYCZNY I W JAKI SPOSÓB PRZEPROWADZIĆ DO NIEGO DIAGNOZĘ / ANIMACYJNE METODY BADAŃ.

W jaki sposób zbadać potrzeby społeczności? Jak podejść do długotrwałego procesu współpracy z lokalnymi partnerami, by nagłośnić zewnętrznie i wewnętrznie odpowiedzieć na ich potrzeby, oddziałać wspólnotowo na funkcjonujące pośród nich relacje i wesprzeć transformację społeczności z uwzględnieniem jej specyfiki i otoczenia, w którym żyje?

// 13.07.2020 //
🔴 BUDOWANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM KULTURALNYM.

W ramach tego warsztatu przepracujemy sposoby określania celów i rezultatów projektowych. Zapoznamy metodykę zarządzania projektem społeczno – kulturalnym opartą na metodzie łamania struktury pracy. Usłyszycie mini wykład dotyczący pozyskiwania środków na wydarzenia kulturalne oraz dowiecie się jak zbudować plan pracy, komunikacji w projekcie oraz zbadać i ograniczyć w nim ryzyka.

// 20.07.2020 //
🔷 BUDOWANIE RELACJI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ / PROJEKTOWANIE INICJATYW I PRACA W PROCESIE.

Przy ciągłej socjologicznej zmianie rozumienia przestrzeni publicznej i doświadczanym w ostatnich latach zwrocie ku indywidualizacji, prywatyzacji miejsc, zwiększającym się lęku do przebywania w przestrzeniach, które określone zostały ‘wspólnymi’, coraz trudniej jest zaprojektować wydarzenia, które nie tylko będą atrakcyjne merytorycznie, ale też będą zachęcały do przełamania lęku przed uczestniczeniem. Projektując proste formy animacyjne, artystyczne, ruchowe, czy performatywne poszukamy nowych, laboratoryjnych metod budowania relacji z naszymi beneficjentami – uczestnikami i uczestniczkami tworzonych przez nas projektów.

Prowadzenie:
AGNIESZKA RÓŻYŃSKA – managerka kultury. Od czasu ukończenia polsko-angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych (2012) programuje i prowadzi projekty artystyczno-społeczne oraz buduje przestrzenie edukacyjne w nurcie gestalt. Kuratorka działań artystycznych angażujących społeczność lokalną, m.in. Generator Malta w ramach Malta Festival Poznań (2016- 2019), akademii dla młodych twórców Sąsiedztwo – granice bliskości (2016-2019), Eksperyment: DIALOG (2017); edukatorka kulturowa w ramach projektów Struktury Kultury (Ogólnopolski Program Bardzo Młoda Kultura, 2016, 2017), Centrum Praktyk Edukacyjnych (2016, 2015), Koalicja Kulturotwórców (FIO, 2016, 2018); animatorka i koordynatorka działań młodzieżowych i społecznych w ramach: Ogród Łazarz (2015), Otwarta Strefa Kultury Łazarz (2015, 2016), Instytut Edukacji Społecznej (2013, 2014); producentka Teatru Polskiego w Poznaniu (2016–2017), PR managerka programu performatywnego Art Stations Foundation (2015–2016); koordynatorka działu edukacji i PR managerka Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA w Poznaniu (2017); W latach 2017-2018 pracująca w Teatrze Ósmego Dnia, jako konsultantka ds. programowych.

Projekt „Stół Powszechny – miejsce aktywności lokalnej” jest współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.”