Select Page

„Wystawa „BIOGRAMY – PLAKATY PISANE” jest prezentacją ponad 50 plakatów, które profesor Stanisław Wieczorek przygotowywał do wystaw w galerii Oranżeria działającej w Pałacu w Jabłonnie. Seria plakatów składa się na niezwykły przekrój osobowości związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, które profesor przez lata portretował. Pomimo zunifikowanej formy każdy z plakatów jest inny – jeden zapisany tępym długopisem, drugi piórkiem, inny markerem – zmieniający się dukt i ekspresja narzędzia sprawiają, że formy te tworzą wzory niepowtarzalne jak linie papilarne.
Prace profesora Wieczorka stały się punktem wyjścia do dyskusji o tym, na ile abstrakcyjne znaki alfabetu łacińskiego powiązane są z obrazem – oraz o tym, w którym momencie litera może się nim stać.

 
Zaprosiliśmy do współpracy zespół składający się z przedstawicieli różnych dziedzin nauki, żeby w odniesieniu do twórczości profesora Wieczorka przygotowali eseje dotyczące powiązań pisma z obrazem – postrzegane przez pryzmat uprawianych przez nich dyscyplin naukowych. Obok tekstu biegłej grafolog sądowej, Karoliny Gorzkowskiej, w katalogu znajdziemy eseje: Borysa Kosmynki – badacza typografii, Jacka Wasilewskiego – medioznawcy i badacza kultury , Moniki Weychert – kuratorki i krytyczki sztuki związanej z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej, Łukasza Wróbla – teoretyka literatury, Alicji Bielak – historyczki literatury, Piotra Polichta – kuratora i krytyka sztuki oraz Mateusza Salwy – filozofa. Mamy nadzieję, że zestawienie tak różnych naukowych spojrzeń, pokaże przekrój tego jak szeroko można interpretować to samo zagadnienie.
 
Organizator: Collegium Nobilium
Kurator: Mateusz Machalski
 
Wystawa otwarta do 30 września 2020.
wstęp wolny.
 
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”