Select Page
15/11/2020 (niedziela), 11:00, Teatr Powszechny ONLINE:

Powszechne Spotkania Klimatyczne – konferencja online.

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/406432633848471.

„Powszechne Spotkania Klimatyczne – konferencja online – transmisja na żywo na facebookowym profilu Teatru Powszechnego w Warszawie.

Chociaż w ostatnich miesiącach życie społeczne kontruje się na temacie walki z epidemią, zmiany klimatyczne nadal pozostają największym zagrożeniem dla współczesnego świata. Tegoroczna edycja projektu Powszechne Spotkania Klimatyczne koncentruje się z jednej strony na warsztatach praktycznych, przeznaczonych dla szerokiej publiczności, a z drugiej – na nieformalnych spotkaniach aktywistów klimatycznych. Konferencja będzie podsumowaniem tegorocznych Powszechnych Spotkań Klimatycznych.

PROGRAM KONFERENCJI:

🍀🍀🍀 PANEL 1: Klimat a prawa człowieka, godz. 11.00 – 12.20
W czasie dyskusji goście będą rozmawiać o klimacie w kontekście praw człowieka. Zastanowią się, jakie działania prawne podejmuje się dla ochrony klimatu, a jakie działania należy wdrożyć. Porozmawiamy też o tym, jakie są ramy prawne działalności aktywistów klimatycznych i czym różnią się od siebie ruchy klimatyczne.
➤ prowadzenie: Monika Sadkowska
➤ goście: Julia Kozakiewicz (ClientEarth), Paweł Szypulski (dyrektor programowy Greenpeace Polska) i Marek Szolc (prawnik, radny Warszawy)

🍀🍀🍀 PANEL 2: Klimat a sztuka, godz. 13.00 – 14.00
Jak temat katastrofy klimatycznej jest obecny w pracach współczesnych artystów? Jak instytucje kultury mogą wprowadzać politykę ekologiczną? O związkach kultury i klimatu, inicjatywach proekologicznych łączących sztukę i aktywizm, rozmawiać będziemy w drugim panelu konferencji klimatycznej.
➤ prowadzenie: Ida Ślęzak
➤ goście: Agnieszka Jakimiak (reżyserka teatralna), Adelina Cimochowicz (artystka wizualna) i Anna Siekierska (rzeźbiarka, członkini Wspólnoty Międzygatunkowej)

🍀🍀🍀 PANEL 3: Klimat a zmiana systemu, godz. 15.00 – 16.20
Czy radyklanych zmian w polityce klimatycznej można dokonać, funkcjonując w ramach późnego kapitalizmu? Jak wyobrażamy sobie funkcjonowanie innego systemu politycznego i ekonomicznego? Zaproszone do dyskusji osoby zastanowią się nad możliwościami realnej zmiany politycznej i dalszej walki z katastrofą klimatyczną.
➤ prowadzenie: Anton Ambroziak
➤ goście: Robert Jurszo (dziennikarz OKO.press), Ola (przedstawicielka europejskiej sieci Reclaim the Fields), Maria Dębińska (Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza), Łukasz Łysawka (Rozbrat, Obóz dla Puszczy).

🍀 Wykład Katarzyny Ugryn (Action Network, CAN, Europe), godz. 17.00

Wydarzenia organizowane w ramach linii projektowej „Deutsch-polnische Bürgerenergie fürs Klima” z przekazywanych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.