Select Page
26/09/2021 (niedziela), 11:00, zbiórka przy przy pomniku Waszyngtona:

Saska Kępa najstarsza – spacer z Praską Ferajną.

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/924085741861493/.

Saska Kępa to dawna olenderska (dlaczego nie holenderska, o tym na spacerze) wieś na wyspie, a dziś miasto w mieście, pulsujące własnym rytmem.
W dwudziestoleciu międzywojennym najwyższej próby modernistyczna architektura powstawała tu początkowo głównie w okolicach północnego odcinka ul. Francuskiej, zwłaszcza na zachód od niej (stąd, według najbardziej radykalnych interpretacji, już po wschodniej stronie ul. Francuskiej zaczyna się tzw. chamowo czyli powojenna blokowa „otulina” dzielnicy zamieszkiwana przez zupełnie innych ludzi niż przedwojenna część willowa).
Te okolice Kępy odwiedzimy, z zamieszkiwanymi prez wybitnych architektów ulicami Katowicką czy Czeską, domem Agnieszki Osieckiej, licznymi budynkami reprezentującymi różne stylistyczne redakcje modernizmu w architekturze.
Nie zabraknie historii „szemranych”, m.in. z czasów, gdy przed I wojną Kępa była miejscem plenerowych imprez, nie zawsze przebiegających w atmosferze sielanki.

Początek: al. J. Waszyngtona 2a (przed popiersiem Jerzego Waszyngtona)
Przewodnik: Karol Bulski

Spacer nie jest biletowany, ale na zakończenie bardzo mile widziany suty pourboire 🙂

Program oprowadzań także na www.praskaferajna.waw.pl