Select Page

Grzegorz Wasowski otworzył szuflady i opublikował nowe i archiwalne teksty. Po co i dla kogo? Zapraszamy na spotkanie autorskie z T-Raperem znad Wisły, lirycystą, humorystą i piórotechnikiem. Usłyszymy fragmenty m.in. z „Nie tylko dla Orłów”, Komicznego Odcinka Cyklicznego, Pocztu Królów Polskich czy Zagadkomatu. Będą też piosenki oraz pokaz ilustracji autorstwa Katarzyny Czapskiej i Ernesto Gonzalesa.

Gospodyni wieczoru: Monika Wasowska.

Wydarzenie zrealizowane we współpracy z Fundacją Wasowskich.

/ bilet – 10 zł /