Select Page
Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2022 roku podjęła uchwałę nr 193/XL/2022 w sprawie zarządzenia wyborów do rad jednostek pomocniczych niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

W dniu 5 czerwca 2022 roku w godzinach 9.00-20.00 odbędą się wybory do następujących Rad Osiedli:

  • Osiedla Gocław,
  • Osiedla Grochów-Centrum,
  • Osiedla Grochów-Kinowa,
  • Osiedla Grochów-Południowy,
  • Osiedla Grochów-Północny,
  • Osiedla Kamionek,
  • Osiedla Przyczółek Grochowski,
  • Osiedla Saska Kępa.
KALENDARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

CZYNNOŚĆ TERMIN
Zgłaszanie kandydatów na członków osiedlowych i obwodowych komisji wyborczych Od 11 kwietnia 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r.
Powołanie osiedlowych i obwodowych komisji wyborczych Do 6 maja 2022 r.
Zgłaszanie kandydatów na członków rady jednostek Od 9 maja 2022 r. do 13 maja 2022 r.
Ogłoszenie listy kandydatów Do 20 maja 2022 r.
Sporządzenie spisu wyborców Do 16 maja 2022 r.
Udostępnienie spisu wyborców Od 23 maja 2022 r. do 25 maja 2022 r.
Przekazanie spisu wyborców przewodniczącym osiedlowych i obwodowych komisji wyborczych 4 czerwca 2022 r.
Przeprowadzenie głosowania 5 czerwca 2022 r. w godz. 09:00-20:00